Orientering om sponsorkreditering

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet foretog i marts 2010 en høring om fortolkning af sponsorkrediteringer i foromtaler af kommende sponsorerede programmer.

Der var ingen stationer, der havde indvendinger til den fremsatte fortolkning. Nævnet meddelte den 30. juni 2010, at den nævnte fortolkning vil blive lagt til grund i fremtidige sager.

Nævnet orienterede derudover om Kulturministeriets udtalelse vedr. en kommende præcisering af reklamebekendtgørelsen angående en undtagelsesbestemmelse for visse programtyper i reklamebekendtgørelsens § 1, stk. 4.

 

ORIENTERING TIL STATIONERNE I DEN FULDE ORDLYD

Opdateret 01. februar 2019