iPod i P1 Business

Resumé

Klagen angik radioprogrammet ”P1 Business”, idet klager gjorde gældende, at der forekom skjult reklame for Apples iPod i programmet sendt d. 5. marts 2009.

Radio- og tv-nævnet fandt, at der i udsendelsen er tale om en uberettiget fremhævelse af Apples ”iPod” i strid med reglerne om skjult reklame.

Nævnet bemærkede, at ”iPod” ikke kan anses for at være en fællesbetegnelse for mp3-afspillere i nutidigt dansk sprogbrug. Ved alene at angive denne type afspiller som mulighed for afspilning af programmet som podcast, har DR givet lytterne det fejlagtige indtryk, at podcastet alene kan afspilles på en ”iPod”.

Derved sker en fremhævelse, der går ud over, hvad der kan anses som redaktionelt begrundet. Der er derfor tale om en overtrædelse af forbuddet mod skjult reklame, om end Nævnet anerkender, at fremhævelsen er sket utilsigtet i et direkte program.

Opdateret 01. februar 2019