VW - Western/Henrettelse

RESUMÉ

Reklamen er bygget op som et klip fra en ældre western-film og viser en tømrer, der arbejder på byens torv. Dagen efter bringes en tilsyneladende lovløs til galgen på det nybyggede henrettelsespodie. Faldlemmen udløser sig ved en fejl, inden han får løkken om halsen, og skærmen dækkes af teksten ”Bare alle gjorde deres arbejde lige så godt som en Volkswagen”.

Radio- og tv-nævnet fandt efter en konkret vurdering ikke reklamen diskriminerende, udformet i strid med behørig social ansvarsfølelse, eller at den på utilbørlig vis spiller på frygt. Nævnet lagde ved sin vurdering blandt andet vægt på, at reklamen udspiller sig i et karikeret og kunstigt skabt univers set med vor tids øjne, samt at det tydeligt fremgår, at der er tale om en anden tidsalder, et andet land samt en fiktiv historiefortælling med et uventet og humoristisk udfald.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE (PDF-FORMAT)

Afgørelse om reklame for Skandinavisk Motor Co. A/S, "VW - Western/Henrettelse"

Opdateret 19. september 2019