TV 2 morgenfladen

RESUMÉ

Der var blevet klaget over omfanget af reklametiden i TV 2’s morgenflade.

Radio- og tv-nævnet fandt, at der ikke forelå en overtrædelse af reglerne om reklametider på tv, da TV 2 kunne redegøre for, at den effektive reklamesendetid uden såkaldte sorte huller mellem reklameindslagene ikke overskred den tilladte sendetid i døgnet og per time. Nævnet var enige i, at der ved beregningen af omfanget af udsendte reklamer ikke skal medregnes logo og ophold (”sorte huller”) mellem reklameindslagene.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE (PDF-FORMAT)

Afgørelse om morgenfladen på TV 2

Opdateret 01. februar 2019