Tronfølgeloven

RESUMÉ

Klagen angik en kampagnefilm forud for folkeafstemningen om tronfølgeloven, som var blevet vist som en del af Statsministeriets oplysningskampagne forud for folkeafstemningen i juni 2009 på TV 2.

Samme film var også blevet sendt i OBS på DR 1 og DR2, og Radio- og tv-nævnet besluttede derfor at behandle sagen overfor DR af egen drift.

Nævnet fandt, at filmen kan forstås som en indirekte opfordring til at bifalde ændringsforslaget om tronfølgeloven, og som konsekvens heraf at stemme ja ved folkeafstemningen. Visningen på TV 2 en uge inden afstemningen var derfor i strid med forbuddet mod reklamer for politiske budskaber forud for valg og folkeafstemninger.

I forhold til visningen på DR henviste Nævnet til, at det ligger udenfor Radio- og tv-nævnets kompetenceområde at træffe afgørelse om indholdet af konkrete programmer vist på DR. Ansvaret for overholdelsen af bestemmelserne om DR’s public service-virksomhed ligger derimod hos DR’s bestyrelse.

 

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE (PDF-FORMAT)

Afgørelse om Tronfølgeloven

Opdateret 01. februar 2019