HTC-telefon DR2

RESUMÉ

Der var blevet klaget over visning af en reklame for en HTC telefon i udsendelsen "The Daily show" vist på DR2 den 21. april 2009.  Radio- og tv-nævnet fandt visningen af reklamen i strid med reglerne om reklamers placering samt med forbuddet mod visning af reklamer på DR's programvirksomhed. Nævnet tog til efterretning, at reklamens visning skyldtes en fejl fra programleverandørens side og at der var truffet foranstaltninger for at undgå lignende fejl i fremtiden.

 

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE (PDF-FORMAT)

Afgørelse om visning af reklame for HTC-telefon på DR2

 

Opdateret 01. februar 2019