Homeshopping

RESUMÉ

Klagen omhandlede omfanget af reklamer på tv-kanalen 6’eren, under henvisning til, at der i en periode i februar 2009 blev udsendt programmet ”Homeshopping” i ca. en time hver morgen.

Radio- og tv-nævnet fandt, at der var tale om en alvorlig overtrædelse af reglerne om tv-reklamers omfang, fordi der i et stort omfang og gentagne gange var sket en overskridelse af de tolv tilladte minutter reklamer per time. Nævnet  bemærkede, at udsendelsen er et typisk tv-shopping program, som er omfattet af reglerne om tv-reklamers omfang.

Nævnet tog til efterretning, at stationen havde indstillet udsendelsen straks og begrundet overtrædelserne med en fejltolkning af reglerne

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE (PDF-FORMAT)

Afgørelse om Homeshopping

Opdateret 01. februar 2019