Forsvaret i OBS

RESUMÉ

DR viste i sin udsendelse ”OBS” et indslag med en hvervekampagne for Forsvaret. Indslaget indeholdt en fremstilling af forsvaret som en attraktiv arbejds- og uddannelsesplads.

Radio- og tv-nævnet fandt efter en konkret vurdering indslaget i strid med reglerne om skjult reklame samt med forbuddet mod visning af reklamer på DR. Nævnet lagde  vægt på, at indslaget fremtræder som en reklame og indeholder en uberettiget fremhævelse af Forsvaret i forhold til øvrige danske og udenlandske arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner.

Radio- og tv-nævnet vurderede, at indslaget ikke overvejende indeholder samfundsrelevante oplysninger om borgernes rettigheder og pligter, samt at samfundets overordnede interesse i et velfungerende forsvar ikke begrunder den opnåede fremhævelse, fordi en sådan interesse gør sig gældende for mange både private og offentlige sektorer.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE (PDF-FORMAT)

Afgørelse om Forsvaret i OBS-indslag

Opdateret 01. februar 2019