19:30 TV SYD

RESUMÉ

I TV SYDs udsendelse ”19:30” indgik flere sponsorerede elementer, herunder sport, en reportage og vejrudsigten. Derudover vistes der en sponsorkreditering i en egenreklame for et senere program, samt en sponsorkreditering for en tøjleverandør til udsendelsens vært.

Radio- og tv-nævnet fandt visningen af de nævnte sponsorkrediteringer efter en konkret vurdering i strid med forbuddet mod sponsorering af nyheds- og aktualitetsprogrammer. Nævnet lagde særlig vægt på udsendelsens begyndelse og afslutning, samt at de enkelte elementer præsenteres i umiddelbar forlængelse af hinanden af den samme studievært.

Nævnet besluttede derudover, at foretage en nærmere undersøgelse af spørgsmålet, hvorvidt der lovligt kan vises sponsorkrediteringer i egenreklamer for senere programmer.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE (PDF-FORMAT)

Afgørelse om sponsorering af nyhedsprogrammer på TV SYDOpdateret 01. februar 2019