Vinmagasinet

RESUMÉ

Den pågældende udgave af programmet "Vinmagasinet" blev sendt på P1, og omhandlede forholdet imellem vin og sundhed. I programmet føres først en oplysende samtale mellem studieværten og den professionelle vinkyper om forskellige emner relateret til vin. Derefter følger "Ugens Anbefaling" med oplysning om kvalitet, pris og forhandlingssteder for et par aktuelle vine.

Radio- og tv-nævnet fandt efter en konkret vurdering, at programmet indeholdt skjult reklame. Nævnet lagde ved afgørelsen blandt andet vægt på, at der sker en fremhævelse af de omtalte vine, samt at det er tvivlsomt, hvorvidt der er den fornødne redaktionelle sammenhæng imellem programindholdet og den konkrete vinanbefaling. Nævnet lagde desuden vægt på, at anbefalingen i programmet ikke er baseret på hverken indbyrdes sammenligning eller anden form for kvalificering, hvorfor anbefalingen efter Nævnets opfattelse ikke havde karakter af en egentlig anmeldelse.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE (PDF-FORMAT)

Afgørelse om skjult reklame i programmet "Vinmagasinet" sendt på P1

Opdateret 01. februar 2019