Boller af stål

RESUMÉ

Programmet "Boller af stål", sendt på DR2, er optaget på Camilla Plum og Per Kølsters landbrugsejendom "Fuglebjerggaard", hvor der bl.a. dyrkes korn, hvor  Camilla Plum bager i eget køkken. Programmet er det første i en serie på 6 programmer og fokuserer på forskellige æltningsmetoder, kornsorter og melkvalitet.

Radio- og tv-nævnet fandt efter en konkret vurdering, at programmet indeholdt skjult reklame. Nævnet lagde ved afgørelsen vægt på, at fremhævelsen af programværtens egen landbrugsproduktion af specialmel overskred grænsen for udsendelsens redaktionelle indhold, navnlig fordi Camilla Plum ved at nævne navnet på sin landbrugsejendom, Fuglebjerggård , og at omtale sin gårds korn som "det virkelig ægte guld" i forbindelse med en udtalelse om, at det "ikke kan nytte noget at købe noget, der er billigt, importeret, et eller andet skidt og ragelse, som er formalet og behandlet på en kedelig måde...hvis man VIL bage for alvor rigtigt godt brød".

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE (PDF-FORMAT)

Afgørelse om skjult reklame i programmet "Boller af stål" på DR2

Opdateret 01. februar 2019