Tilskud til lokalradio

Driftstilskud til ikkekommerciel lokalradio

Medieaftalen for 2019-2023 bevilger 45,8 mio. kr. årligt i tilskud til ikkekommerciel lokalradio og -tv. Radio- og tv-nævnet administrerer puljen og udbetaler tilskuddet i januar, med forbehold for vedtagelse af finansloven.

Tilskudsmodtagere kan med fordel læse tilskudsvejledningen.

Se listen over tilskudsmodtagere for 2022 her.

OBS! Listen er blevet opdateret den 6. januar 2022

Tilskudsmodtagere for 2022 vil modtage tilskud og tilsagnsbrev medio/ultimo januar.

Opdateret 06. januar 2022