Tilskud til lokalradio

Driftstilskud til ikkekommerciel lokalradio

Medieaftalen for 2019-2023 bevilger 45,8 mio. kr. årligt i tilskud til ikkekommerciel lokalradio og -tv. Radio- og tv-nævnet administrerer puljen og udbetaler tilskuddet i januar, med forbehold for vedtagelse af finansloven.

Tilskudsmodtagere kan med fordel læse tilskudsvejledningen.

Se listen over tilskudsmodtagere for 2021 her.

 Tilskudsmodtagere for 2021 vil modtage tilskud og tilsagnsbrev medio/ultimo januar.

Opdateret 08. januar 2021