Udbud af informationskampagne om digital radio

Information om markedsdialogmøde

Slots- og Kulturstyrelsen gennemførte den 17. juni 2016 et dialogmøde om det planlagte udbud med en række markedsaktører.

Referat fra mødet kan findes her.

Opdateret 15. juni 2020