360 graders-undersøgelse om digital radio m.v.

Baggrund

Med tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 af 28. april 2015 om digital radio m.v. besluttede partierne bag medieaftalen, at:

”Der gennemføres en 360 graders-undersøgelse af den forventede udvikling i lytteradfærden, konsekvenserne for modtagelse af radio via internettet på baggrund af afgivelsen af 700 MHz til mobilt bredbånd og den teknologiske udvikling for så vidt angår modtageudstyr og udsendelsesformater m.v. samt mulighederne for radiomodtagelse i biler”.

Det fremgår desuden af tillægsaftalen, at:

”Undersøgelsen gennemføres af Kulturministeriet og Kulturstyrelsen med bistand fra en følgegruppe bestående af uafhængige eksperter og repræsentanter fra radiobranchen mv. Kommissorium for undersøgelsen og sammensætning af følgegruppen fastsættes efter drøftelse med partierne bag medieaftalen på baggrund af forelæggelse for det brancheforum vedrørende udbygning af digital radio i Danmark, som Kulturministeriet etablerede i januar 2014”.

Undersøgelsen har som formål at tjene til fortsat kvalificering af de mediepolitiske beslutninger på radioområdet.

Indhold i 360 graders-undersøgelsen

Det fremgår af undersøgelsens kommissorium, at der skal udarbejdes en rapport på baggrund af den eksisterende viden om digital radio, der således ajourføres og struktureres og suppleres med input og materiale fra følgegruppen. Derudover kan der ved arbejdet med undersøgelsen tages højde for erfaringerne fra og udviklingen i øvrige europæiske lande (EU).

Undersøgelsen vil koncentrere sig om de tre nedenstående temaer:

  1. Lytteradfærd
  2. Muligheder for internetradio via fx mobilt bredbånd, herunder 700 MHz-frekvensbåndet og den teknologiske udvikling for så vidt angår modtageudstyr og udsendelsesformater mv.
  3. Mulighederne for radiomodtagelse i biler.

Proces

360-grader undersøgelsen skal være færdig i november 2015 og forventes sendt i høring i december 2015.

Høringen vil blive offentliggjort på Kulturstyrelsens hjemmeside.

Kommissorium for 360 graders-undersøgelsen
Følgegruppen for 360 graders-undersøgelsen

Læs mere her: 360 graders undersøgelsen om digital radio mv. inklusiv høringsnotat og høringssvar

Opdateret 16. februar 2023