Tv-kanaler fra andre lande

En række kanaler udsender programmer rettet mod det danske marked, men er registreret i andre lande, for eksempel England, Holland og Sverige, og sender deres udsendelser derfra. Dette har betydning for, hvilke regler de skal overholde.

Hvilken lovgivning skal de kanaler der sender fra udlandet til Danmark overholde?

De kanaler, der sender programmer til Danmark fra udlandet, skal overholde lovgivningen i de lande, de er registreret i.

Læs mere om de regler, der gælder i England og Sverige her.

Hvis du vil klage over en udenlandsk kanal, der sender til Danmark?

Da de kanaler, der sender til Danmark fra udlandet, ikke hører under dansk myndighed, har hverken det danske Radio- og tv-nævn eller Pressenævnet kompetence til at afgøre klagesager i forhold til kanalerne.

Umiddelbart skal man klage til myndighederne i det land, hvor kanalerne er registreret. Det er dog også muligt at få hjælp fra Slots- og Kulturstyrelsen, der er sekretariat for Radio- og tv-nævnet.

Læs mere om klagemulighederne her.

Opdateret 15. marts 2023