Model for beregning af dækning af DAB sendenet

Til brug for implementeringen af beslutningerne i tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 – om digital radio mv. af 28. april 2015 har Kulturministeriet udarbejdet en model for beregning af dækning i DAB sendenet. Modellen har været i offentlig høring, hvilket ikke gav anledning til justering af modellen for beregning af dækning i DAB sendenet.

Modellen skal benyttes ved beregning af dækning for DAB sendenettene i både DAB-blok 1, 2 og 3 (det vil sige i det landsdækkende kommercielle sendenet, det landsdækkende public service sendenet og i det regionale kommercielle sendenet). Forslaget er generisk og kan anvendes både for DAB og DAB+.

DAB-dækningen beregnes ud fra kendskab til DAB-modtageres følsomhed og antenneegenskaber samt statistiske modeller for radiobølgers udbredelse og dæmpning på grund af bygninger mv. De parametre, der hidtil er anvendt i beregningerne, blev fastlagt i forbindelse med etableringen af nettet. I den tid der er gået siden etablering og den videre udbygning af DAB-nettet, er der indhøstet flere erfaringer bl.a. især fra Storbritannien.

Modellen indgår bl.a. i udbuddet af DAB-blok 1 som grundlag for beregning af den krævede indendørsdækning på minimum 80 % af Danmarks geografiske landareal.

Se dækningsberegningsmodellen, der indgår som bilag 2 i bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 her

 

 

Opdateret 15. marts 2023