Baggrund og erfaringer med mediestøtten

Baggrund

Kulturministeren nedsatte i november 2010 "Udvalget om den fremtidige offentlige mediestøtte", der havde til opgave at udarbejde et grundlag for regeringens stillingtagen til den offentlige mediestøtte.

Mediestøtteudvalget offentliggjorde sin rapport den 30. september 2011.

Regeringsgrundlag om modernisering af mediestøtten

Af regeringsgrundlaget fra oktober 2011 fremgår, at den daværende regering på baggrund af Mediestøtteudvalgets arbejde ønskede at modernisere den danske mediestøtte, så den medvirkede til at løfte den demokratiske debat og fremme mangfoldigheden i medierne ved at understøtte nye former for journalistik, nye medier og de trykte mediers omlægning til digital distribution samt internetmedier i øvrigt.

På baggrund heraf indgik regeringspartierne (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten den 18. januar 2013 en aftale om den fremtidige model for fordeling af mediestøtte, der i hovedsagen var baseret på Mediestøtteudvalgets arbejde.

Lovforslag om mediestøtte

Som opfølgning på aftalen fremsatte kulturministeren den 2. oktober 2013 forslag om lov om mediestøtte i Folketinget. 

Lovforslaget blev vedtaget af Folketinget den 20. december 2013 og mediestøtteloven trådte i kraft den 1. januar 2014.

Høring over lovforslag om mediestøtte

Du kan finde yderligere information og det fremsatte lovforslag på disse sider:

Opdateret 15. marts 2023