Informationskampagne

Kulturministeriet har gennemført en informationskampagne om digital radio der skal fremme lytning til digital radio.  

Baggrund for kampagnen

Kampagnen byggede på den politiske medieaftale, der gælder for 2015-2018, og som et bredt flertal i Folketinget står sammen om. Medieaftalen er den politiske aftale, der sætter rammerne for mediepolitikken i Danmark, herunder radio og fjernsyn. 

Fra politisk side vil der blive truffet en beslutning om, hvornår der skal slukkes for FM-radio, når 50 % af radiolytningen i Danmark er digital. FM-radio vil dog tidligst blive slukket to år efter, at det er konstateret, at 50 % af lytningen er digital. Med afsæt i medieaftalen er det derfor blevet besluttet, at der skal igangsættes en informationskampagne, som skal fremme den digitale radiolytning i Danmark. Disse beslutninger er en del af den gældende køreplan for digital radio. Fordelen ved digital radiolytning er, at borgerne kan få adgang til flere radiokanaler, end det er muligt med FM-radio.

DAB er blevet til DAB+

Udover at fremme digital radiolytning stod kampagnen for information om, at det digitale radioformat skiftede fra DAB til DAB+ 1. oktober 2017. DAB+ er efterfølgeren til DAB. Den nyere DAB+-teknologi giver plads til flere kanaler på sendenettet og dermed mulighed for at, der kan komme flere radiokanaler i Danmark.

Hvem udførte kampagnen?

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, som under Kulturministeriet var opdragsgiver til kampagneindsatsen. Kampagnen har et samlet budget på 9,8 mio. kr. Den varede frem til slutningen af 2019 og blev varetaget af kampagnesekretariatet Mere Radio, der er forankret i kommunikationsbureauet Primetime.

Læs mere om udbuddet her.

Et bredt netværk bakkede op om informationskampagnen

Kampagnen gennemførtes i samarbejde med brancheforum for digital radio, der består af et bredt netværk af brancheaktører.

Opdateret 16. marts 2023