Kulturregion Østjysk Vækstbånd

Aftaleperiode: 1. januar 2021 - 31. december 2024

Parter

Aftalen er indgået mellem kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd, der består af et samarbejde mellem Randers, Viborg, Silkeborg og Horsens kommuner.

Vision

Kulturregion Østjysk Vækstbånd vil i aftaleperioden 2021-2024 realisere kulturregionens potentiale på en sådan måde, at vi ved aftalens udløb står med nye erkendelser og erfaringer, som kan bidrage til en fælles praksisbaseret forståelse af børne- og ungekulturen i kommunerne i midten af 2020’erne. 

I aftaleperioden vil kulturregionen både på tværs af de fire kommuners kulturafdelinger og i tæt dialog med vores mange kulturinstitutioner og aktører arbejde sammen om at skabe nye appellerende formater inden for børne- og ungekulturen. 

Vi vil gå ad nye, ukendte og uprøvede veje sammen med kulturregionens yngste borgere. Med inddragelse af de mange fagprofessionelle kompetencer, som findes i kulturregionen inden for et bredt spekter af kulturen, vil vi således understøtte en øget faglighed og professionalisme i kommunerne inden for børne- og ungekulturen, og vi vil herigennem stimulere målgruppens deltagelsesmuligheder i kulturlivet. Ved at fokusere på skabelsen af nye fora og udviklingsarenaer på tværs af kulturregionen sikres vidensdeling, erfaringsudveksling og forankring.

Indsatsområder

Aftalen har ét indsatsområde:

  • Kunstneriske og kulturelle vækstlag for børn- og unge

Kulturaftalen

Hent aftalen (pdf)

Opdateret 25. august 2021