Videointerviews fra konferencen

Samtale: Bliv klog på partnerskaber

Anja Reiff, Formand for DMKL - Danske Musik- og Kulturskoleledere og leder af Gladsaxe Musik- og Billedskole

 

Maria Sjøblom, Områdeleder, Aalborg Bibliotekerne og Danmarks Biblioteksforening


Marianne Gilbert Nielsen, formand BUPL Århus


Marianne Grymer Bargeman, Formidlingschef, ARoS, Aarhus Kunstmuseum


Merete Cornét Sørensen, ph.d. og lektor ved professionshøjskolen Absalon 


Ole Grøn, professionel billedkunstner

 

Steen Lindgaard, kulturchef i Viborg Kommune og formand for Børne- og Kulturchefforeningens Kultur- og Fritidsnetværk og medlem af BKF’s bestyrelse

Opdateret 22. november 2019