Tilskudsmodtagere

I marts 2019 fik otte projekter tilsagn fra "Puljen til en tidlig kulturstart", og der blev uddelt i alt 5,5 millioner kroner. Slots- og Kulturstyrelsen modtog i alt 43 ansøgninger. Læs om de individuelle projekter.

Helsingør Kommune v. Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Kulturbørn 0-6 år
Tilsagn: 565.000 kr.

Kulturbørn 0-6 år vil udvikle en kommunal indsats for tidlig kulturstart med fokus på børns lige muligheder for at opleve og erfare gennem kunst og kultur, hvor leg, bevægelse, aktiv deltagelse og at medskabe er i fokus. Projektet eksperimenterer med at bringe kunstnerisk praksis ud i dagtilbud, og nye tiltag ind i kulturinstitutioner. Projektet består af 5 årlige projekter indenfor kulturarv og forskellige kunstarter, der omfatter alle børn. 26 dagtilbud og 9 lokale kulturinstitutioner deltager. 

Projektpartnere: 26 dagtilbud og 9 kulturinstitutioner i Helsingør Kommune.Teatermøder i børnehøjde - kultur for og med børn i daginstitutioner

Kunstarter i fokus: Kulturarv, arkitektur, billedkunst, scenekunst, musik, film, animation, natur, teknik, håndværk, historiefortælling og litteratur.

Holstebro kommune

Teatermøder i børnehøjde - kultur for og med børn i daginstitutioner
Tilsagn: 551.000 kr.

Teatermøder i børnehøjde er gennemførelse af teatermødeforløb i dagtilbud (dagplejer, vuggestuer og børnehaver) i Holstebro Kommune. Teatermøder gentænker måden, hvorpå børn møder kunst og kunstnere. Fokus er på mødet mellem kunstner og barn og barnets efterfølgende bearbejdning af oplevelsen. Flere kunstarter og kulturinstitutioner er involveret, og inspiration og sparring sker gennem blandt andet minikonferencer, hvor professionshøjskolen VIA (pædagoguddannelsen) også er partner.

Projektpartnere: Børnekulturgruppen, Odin Teatret, Via University College, Black Box Theatre, Operaen i Midten, 12 kulturinstitutioner, forvaltningerne Børn & Unge samt Kultur & Erhverv i Holstebro Kommune.

Kunstarter i fokus: Teater.

Byråd og Kultur, Sorø kommune v. Sorø Musiske Skole

Slaraffen - en børnekulturel dannelsesrejse
Tilsagn: 896.400 kr.

”Slaraffen – en børnekulturel dannelsesrejse har til formål at udvikle kulturforløb for børn i Sorø Kommunes daginstitutioner, hvor børnene bliver tilskuere til kulturelle oplevelser og med en kunstner i hånden tages med på en rejse, hvor de på en legende måde arbejder med forskellige kunstarter og udtryk. Dannelsesrejsen planlægges af pædagoger, kulturinstitutioner og kunstnere i fællesskab.

Projektpartnere: Sorø musiske Skole, Sorø bibliotek, Sorø Kunstmuseum, Museum Vestsjælland, 14 daginstitutioner i Sorø Kommune og Professionshøjskolen Absalon.

Kunstarter i fokus: Kunsthistorie, kulturhistorie, teater, musik og litteratur.

Viborg kommune v. Kulturskolen Viborg              

KulturSpor i daginstitutioner
Tilsagn: 622.000 kr.   

KulturSpor giver børn mulighed for at skabe, udøve og opleve kunst og kultur i hverdagen. Kulturtilbuddet vil i projektperioden blive givet til alle børn i de fem børnehuse og vil veksle mellem Musik & Bevægelse, Billedkunst & Håndværk og Fortælling & Teater. KulturSpor er et lærende partnerskab hvor der afprøves metoder, og hvor pædagoger og kunstnere har et ligeværdigt samarbejde omkring et årshjul. Læringen inddrages i den pædagogiske praksis i hverdagen mellem KulturSporene. 

Projektpartnere: Kulturskolen Viborg, 5 integrerede daginstitutioner/børnehuse (Børn & Unge, dagtilbud, Viborg Kommune), Viborg Bibliotekerne og Kulturelt LæringsCenter.

Kunstarter i fokus: Musik, bevægelse, billedkunst, håndværk, fortælling og teater.

University College Syddanmark v. UC SYD, Haderslev

Impuls og fordybelse - børns kulturelle indtryk og udtryk i dagtilbud
Tilsagn: 1.021.000 kr.

Et projekt med kvalificering og kompetenceudvikling for pædagoger og kulturaktører. I en form for aktionslæring skabes et tidligt kulturmøde med nytænkning, kreativitet og kvalitet i de kunst- og kulturtilbud, som børn møder i dagtilbud. Projektet giver indtryk og udtryk i sammenhæng med den styrkede pædagogiske læreplan. Kvalificeringsprocessen for alle involverede vil koble teori, metoder og praksis med prøvehandlinger, der evalueres og reflekteres i et lærende fællesskab.

Projektpartnere: Sønderborg Kommune/VidensBy Sønderborg og 8 dagtilbud, Tønder Kommune/Tønder Kulturskole og 4 dagtilbud, 4 dagtilbud i Haderslev Kommune og Aabenraa Kommune, Museum Sønderjylland, Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig og UC SYD.

Kunstarter i fokus: Billedkunst, musik, film, teater og dans

Lolland kommune v. administrationsbygningen Maribo

Klar, parat, kultur fra start
Tilsagn: 834.800 kr.

Lolland Kommunes og Guldborgsund Kommunes dagtilbud samarbejder med førende regionale kulturaktører om kulturmøder for de 0-6-årige med udgangspunkt i et ’før-under-efter’-perspektiv. I projektperioden bliver der produceret: En ny teaterforestilling for 20 dagtilbud; 6 kulturhistoriske forløb om begrebet tid; 1 nyt kunstforløb på Fuglsang Museum; forløb om klassisk musik for 12 dagtilbud. Dertil udvikles og implementeres ’før og efter’-materialer og der afholdes kompetenceudviklende workshops og andre aktiviteter.

Projektpartnere: Kulturtjenesten, Museum Lolland-Falster, Fuglsang Kunstmuseum, Teatret Masken, Ensemble Storstrøm, Guldborgsund Musikskole, dagtilbudsforvaltningerne i Lolland og Guldborgsund Kommune og GENKLANGE.

Kunstarter i fokus: Teater, kulturhistorie, billedkunst og klassisk musik.

Fredericia Kommune v. Skoleafdelingen

Nye kunst- og kulturspor i dagtilbud
Tilsagn: 504.900 kr.

Projektet skal udvikle nye kunst- og kulturspor for og med børn i Fredericia. Målgruppen er børn i daginstitutioner samt i dagplejen. Der etableres 7 partnerskaber, som hver består af pædagoger fra et dagtilbud, en ekstern partner og en kunstner, som på forskellig vis vil bringe kunst og kultur i spil sammen med børnene. Der vil også blive udviklet på forældresamarbejdet i partnerskaberne. Kapacitetsopbygning med Det kreative team er et centralt element i projektet.

Projektpartnere: Den Kreative Skole, Fredericia Teater, Fredericia Bibliotek, Museerne i Fredericia, Naturskolen Trelde Næs, Tøjhuset, Fredericia Live (paraplyorganisation for lokale musikforeninger), Madsby Legepark, Fredericia Affald og Genbrug, 1-2 dagtilbud fra hver af de fem distriktsinstitutioner: Ullerup Bæk, Fjordbakke, Kirstinebjerg, Erritsø, Frederiksodde, Center for Pædagogisk Viden og Udvikling (Børn og Unge/Fredericia kommune).

Kunstarter i fokus: Stomp, billedkunst, musik, dans/bevægelse, drama og fortællekunst

Vesthimmerlands kommune v. administrationsbygningen

Kunst-Gødning
Tilsagn: 529.400 kr.

I Nordjylland vil man gerne sikre børns møde med kunst og kultur. Børnene ses som små væksthuse med spirende ideer og evner, der skal vandes og gødes. Kunst-Gødning vil med børnene i centrum etablere gode vækstbetingelser for de 100 sprog børnene er født med. Projektet vil gennem grundig forventningsafstemning, fordybende forløb, miniuddannelse for pædagoger og en regional konference gøre vejen kortere mellem daginstitutioner og kunstnere.

Projektpartnere: 18 daginstitutioner fra Vesthimmerlands Kommune, Jammerbugt Kommune og Mariagerfjord Kommune. Kulturskolen Vesthimmerland, Jammerbugt Kulturskole, Mariagerfjord Kulturskole. Lektor Hanne Kusk fra Pædagoguddannelsen på UCN i Thisted, Lektor Tatiana Chemi fra Institut for læring og filosofi på Aalborg Universitet og BMMK ved den nordjyske Kulturaftale KulturKANten 2017-2020.

Kunstarter i fokus: Scenekunst, billedkunst, litteratur, musik og dans.

Vurdering og indstilling

Den faglige arbejdsgruppe, der har vurderet ansøgningerne og indstillet puljefordelingen til Slots- og Kulturstyrelsen, bestod af:

  • Jan Hansen – musikskoleleder, Høje-Taastrup Kommunale Musikskole, repræsentant for Danske Musik- og Kulturskoler.
  • Dorte Bille – medlem af Statens Kunstfonds Huskunstnerudvalg og Projektstøtteudvalg for Musik, MidtVest Pigekors stifter og dirigent, repræsentant for Statens Kunstfond.
  • Katrine Johnsen – projektleder, Nationalt netværk af skoletjenester.
  • Liv Holmgaard Nørrelykke – fuldmægtig, Kontor for Dagtilbud, Børne- og Socialministeriet.
  • Daniela Cecchin – konsulent, BUPL, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL).
  • Anne Line Svelle – leder af Børnekulturhuset i Aarhus og formand og repræsentant for FABUK, Foreningen af børne- og ungekulturkonsulenter.
  • Merete Cornét Sørensen, ph.d. og lektor, Professionshøjskolen Absalon, repræsentant for Danske Professionshøjskoler.

Kontakt

Har du spørgsmål angående initiativet "En tidlig kulturstart"?

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)