Zoologiske anlæg

Zoologiske anlæg, der opfylder kravene i Lov om statsstøtte til zoologiske anlæg kan ansøge om statstilskud.

Ved et zoologisk anlæg forstås i denne lov zoologiske haver, akvarier og lignende anlæg, der udstiller levende dyr af vilde dyrearter for offentligheden i den hensigt at anskueliggøre naturens mangfoldighed samt de enkelte arters tilpasning til miljøet og de udstillede dyrs adfærd.

Rådet for Zoologiske Anlæg

Rådet for Zoologiske Anlæg rådgiver kulturministeren om godkendelse af zoologiske anlæg til at modtage statstilskud samt fordeling af den årlige tilskudsbevilling. Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for rådet. 

Se forretningsorden for Rådet for zoologiske anlæg.

Læs mere om rådet for zoologiske anlæg.
 

Ansøg om støtte til zoologiske anlæg

Læs om mulighederne for at søge støtte til zoologiske anlæg og hent ansøgningsmateriale

Opdateret 10. december 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen
Send besked

Links

Læs om Rådet for Zoologiske Anlæg

Læs om mulighederne for at søge støtte til zoologiske anlæg 

Lovgivning

Lov om statstilskud til zoologiske anlæg

Forslag til lov om statstilskud