Turnéteatre og -kompagnier

Formålet med ordningen

Slots- og Kulturstyrelsen administrerer driftstilskud til turnerende teatre, der modtager tilskud via Finansloven. Teatrene skal bidrage til at dække behovet for henholdsvis skuespil, musikdramatik og dans i hele landet ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire. Styrelsen administrerer finanslovsbevillingen til teatrene og fører det økonomiske tilsyn.

Slots- og Kulturstyrelsens skabeloner

Slots- og Kulturstyrelsen bruger følgende tjeklister til gennemgang af institutionernes årsrapporter:

Afleveringsfrister for årshjul

  • Generelle frister for budget og regnskab: 1. maj / 31. dec.
  • Særlige frister for budget og regnskab: 1. maj / 31. dec.
  • Årshjul: virksomhedsmøde i 1.kvartal. 1. maj / 31. dec.

Lovgivning

Scenekunst

Bekendtgørelse af lov om scenekunst:
Lovbekendtgørelse nr. 30 af 14/01/2014

Teatre og andre institutioner på scenekunstområdet med særlige opgaver

Bekendtgørelse om teatre og andre institutioner på scenekunstområdet med særlige opgaver:
Bekendtgørelse nr. 1343 af 22/11-2016

Regnskab og revision

Bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til Lov om scenekunst: 
Bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12/2010

Finansloven

Det samlede budget for driftstilskud til turnéteatre- og kompagnier kan findes under Finanslovens § 21.23.11

Ordningen gælder følgende teatre

  • Dansehallerne
  • Dansk Danseteater
  • Den Jyske Opera
  • Folketeatret

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)