Kvalitetsvurderinger 2022

Kvalitetsvurderingsrapporterne er udtryk for et øjebliksbillede af det enkelte museum på tidspunktet for kvalitetsvurderingen.

Følgende museer bliver kvalitetsvurderet i 2022. Der linkes til rapporterne, efterhånden som de bliver færdige.

Fuglsang Kunstmuseum

Furesø Museum

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum

Greve Museum

Kongernes Samling

Museum Skanderborg

Ny Carlsberg Glyptotek

Ribe Kunstmuseum

Struer Museum

Opdateret 05. maj 2022