Kvalitetsvurderinger 2022

Kvalitetsvurderingsrapporterne er udtryk for et øjebliksbillede af det enkelte museum på tidspunktet for kvalitetsvurderingen.

Følgende museer bliver kvalitetsvurderet i 2022. Der linkes til rapporterne, efterhånden som de bliver færdige.

Fuglsang Kunstmuseum

Furesø Museum

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum
Museet har fulgt tilfredsstillende op på Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger, og kvalitetsvurderingsprocessen er afsluttet.

Greve Museum
Museet har fulgt tilfredsstillende op på Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger, og kvalitetsvurderingsprocessen er afsluttet.

Kongernes Samling

Museum Skanderborg

Ny Carlsberg Glyptotek

Ribe Kunstmuseum

Struer Museum

Billund Kommunes Museer

Opdateret 30. oktober 2023