Kvalitetsvurderinger 2021

Kvalitetsvurderingsrapporterne er udtryk for et øjebliksbillede af det enkelte museum på tidspunktet for kvalitetsvurderingen.

Følgende museer bliver kvalitetsvurderet i 2021. Der linkes til rapporterne, efterhånden som de bliver færdige.

Kastrupgårdsamlingen

Lemvig Museum
Museet har fulgt tilfredsstillende op på Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger, og kvalitetsvurderingsprocessen er afsluttet.

Ruderdals Museer

VejleMuseerne
Museet har fulgt tilfredsstillende op på Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger, og kvalitetsvurderingsprocessen er afsluttet.

Viborg Museum
Museet har fulgt tilfredsstillende op på Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger, og kvalitetsvurderingsprocessen er afsluttet.

Opdateret 28. november 2023