Kvalitetsvurderinger 2021

Kvalitetsvurderingsrapporterne er udtryk for et øjebliksbillede af det enkelte museum på tidspunktet for kvalitetsvurderingen.

Følgende museer bliver kvalitetsvurderet i 2021. Der linkes til rapporterne, efterhånden som de bliver færdige.

Kastrupgaard-samlingen

Lemvig Museum

Ruderdals Museer

Vejle Museerne

Viborg Museum

Opdateret 19. januar 2022