Kvalitetsvurderinger 2019

Kvalitetsvurderingsrapporterne er udtryk for et øjebliksbillede af det enkelte museum på tidspunktet for kvalitetsvurderingen.

Følgende museer bliver kvalitetsvurderet i 2019. Der linkes til rapporterne, efterhånden som de bliver færdige.

HEART - Museum of Contemporary Art (pdf)
Museet har fulgt tilfredsstillende op på Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger, og kvalitetsvurderingsprocessen er afsluttet.

Historie & Kunst (pdf)
Museet har fulgt tilfredsstillende op på Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger, og kvalitetsvurderingsprocessen er afsluttet.

Kroppedal Museum (pdf)
Museet har fulgt tilfredsstillende op på Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger, og kvalitetsvurderingsprocessen er afsluttet.

Læsø Museum (pdf)
Museet har fulgt tilfredsstillende op på Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger, og kvalitetsvurderingsprocessen er afsluttet.

Moesgaard Museum (pdf)
Museet har fulgt tilfredsstillende op på Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger, og kvalitetsvurderingsprocessen er afsluttet.

Museum Jorn (pdf)
Museet har fulgt tilfredsstillende op på Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger, og kvalitetsvurderingsprocessen er afsluttet.

Museum Mors (pdf)
Museet har fulgt tilfredsstillende op på Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger, og kvalitetsvurderingsprocessen er afsluttet.

Museet på Sønderskov (pdf)
Museet har fulgt tilfredsstillende op på Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger, og kvalitetsvurderingsprocessen er afsluttet.

Museum Vestfyn (pdf)
Museet har fulgt tilfredsstillende op på Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger, og kvalitetsvurderingsprocessen er afsluttet.

Nivaagaards Malerisamling (pdf)
Museet har fulgt tilfredsstillende op på Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger, og kvalitetsvurderingsprocessen er afsluttet.

Svendborg Museum (pdf)
Museet har fulgt tilfredsstillende op på Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger, og kvalitetsvurderingsprocessen er afsluttet.

Sydvestjyske Museer (pdf)
Museet har fulgt tilfredsstillende op på Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger, og kvalitetsvurderingsprocessen er afsluttet.

Willumsens Museum (pdf)
Museet har fulgt tilfredsstillende op på Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger, og kvalitetsvurderingsprocessen er afsluttet.

Opdateret 04. januar 2023