Tilskud til formidlingsinitiativer 2004

Danmarks Mediemuseum
Ny udstilling og formidling af de grafiske fags industrihistorie i Danmark ca. 1850-1990. Der lægges vægt på inddragelse af digital formidling specielt med henblik på børn og unge.
1.500.000 kr.

Hjerl Hedes Frilandsmuseum
Udbygning af levendegørelse fra 6 uger til 9 uger i juli og august samt 3 weekender i december.
800.000 kr.

Industrimuseet, Horsens
Industrimuseet mellem uddannelse, kultur og erhverv. Fra produktion til viden over 150 år.
1.500.000 kr.

Kroppedal
Samarbejdsprojekt mellem COOP og Kroppedal om formidlingen af COOPs identitet og virke, samt dokumentation af virksomhedens kompleksitet. Udvikling af nye visuelle og auditive udstillingstiltag, hvor genstandene indgår i anderledes spektakulære sammenhænge.
100.000 kr.

Kvindemuseet
Museumsafsnit om Barndommens Historie fortalt som Pigernes og Drengenes historie med
a) udstilling med temaformidling gennem genstande,
b) udvikling af rollespil i historiske rammer,
c) værksteder til traditionelle husarbejdsfunktioner og
d) it-formidling (av-guide) og tilgængelighed (museotek).
240.000 kr.

Langelands Museum
Kulturhistorisk projekt: "Øpaketten" i Det sydfynske Øhav – juli 2005 og juli 2006.
96.000 kr.

Museet for Holbæk og Omegn
Kultur og erhvervssamarbejde om innovative formidlingsformer i relationen mellem en 100 år gammel industri- og medievirksomhed og et næsten 100 år gammelt museum. Holbæk Amts Venstreblad og Holbæk Museum.
140.000 kr.

Museet for Samtidskunst
Udstillingen INTER-AKTION undersøger og udvikler nye formidlings-strategier/metoder i mødet med interaktive mediekunstværker og børn og unge. Museet bruges som platform og erkendelsesrum for formidlingen af en kunstform, der tager udgangspunkt i kroppens sansemæssige erfaringer.
90.000 kr.

Nyborg og Omegns Museer
Genåbning og formidling af samling af gipsskulpturer af billedhuggeren Carl Aarsleff.
147.000 kr.

Odense Bys Museer
Etablering af et digitalt bykort med kulturhistoriske lokaliteter til brug for børn og unge. Det digitale formidlingstilbud skal medvirke til at sikre børn og unges adgang til, og viden om, den lokale kulturarv i Odense.
105.000 kr.

Ringsted Museum
IT-undervisningsprojekt "Kulturhistorier for elever i 4.-9. klasse". Udvikling af web-baseret metode til udvidelse og opkvalificering af samarbejdet mellem skole og museum.
120.000 kr.

Skjern-Egvad Museum
Børn og økomuseum – nu og i fremtiden. Udvikling af børnehjemmeside og tværfaglige undervisningstilbud. Ansættelse af børnekoordinator til udvikling af museets børneaktiviteter.
300.000 kr.

Vejle Museum
Interaktiv hjemmeside, målrettet de 9-13 årige. Hjemmesiden har til formål at give indblik i Vejles historie i perioden 1850-1920. En netdetektiv leder på sporet af frk. Hviids Vejle og generelle pointer erfares ud fra den lokale historie.
96.000 kr.

Opdateret 01. februar 2019