Tilskud til formidling på museerne 2011

Herunder ses de tilskud der er uddelt fra formidlingspuljerne 1-4 i 2011. Efterhånden som projekterne afsluttes kan der downloades et skema med et koncentrat af museets erfaringer fra projektet. 

Pulje 1: Udvikling af museernes formidling

Danmarks Industrimuseum
"intrface, fremtid med Museumsundervisningscentrene?"
Udviklingsprojektet intrface har gennem tre år udviklet organiserede partnerskaber mellem ungdomsuddannelser og museer i Region Midtjylland, men udbredt til forsøg i Region Syddanmark og Region Nordjylland. Også Lolland Falster har taget formen til sig. intrface er murstenløst, men har en hjemmeside, som binder partnerskaberne sammen. Projektet er praktisk orienteret, der er kommet mange direkte undervisningsaktiviteter i gang. intrface ønsker at afklare, om og hvordan denne praksis kan videreføres.
100.000 kr.

Danmarks Rockmuseum / Roskilde Museum
"Rockens Danmarkskort" 
Rockens Danmarkskort er et digitalt, interaktivt kort, der sætter fokus på de specifikke steder, rock- pop- og ungdomskulturen har udspillet sig. Indholdet genereres af sitets brugere, der med tekst, billeder, lyd og film fortæller historier fra deres egen by - fra midt-50erne frem til i dag. Sitet bliver rockmuseets virtuelle tilstedeværelse frem mod den fysiske åbning af museet i 2014 (for uddybning, se bilag med projektbeskrivelse).
100.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format)
Bilag
Rapport

Greve Museum
"Lydkompositioner i Greve Museums kommende, permanente udstilling"
Greve Museum ønsker at udvikle 3D-lyd til at skabe en rumlig fornemmelse af historiske lyde i museets kommende permanente udstilling om Greveegnen fra 1915-1990 med særlig vægt på velfærd og forstadsudvikling. Endvidere indeholder projektet en podcast på internettet og 3D-soundwalks lavet til smartphones, som skal fungere som et supplement til formidlingen af udstillingens temaer og historier i kulturlandskabet - udenfor museets fysiske rammer. her gøres derfor brug af museets store samling af lokalhistoriske fotos, sammen med nye fotografier.
602.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format)
Bilag
Rapport  

Holbæk Museum
"Arkæolab"
Arkæolab er Holbæk Museums nye arkæologiske laboratorium, hvor museets brugere får mulighed for at være arkæologer for en dag. Her kan de finde ting fra fortiden, analysere fund og bidrage med egne fortolkninger. Det sted vi undersøger er en boplads fra romersk jernalder som ligger i Svinninge. Arkæolab skal give indsigt i arkæologien, som tolkende videnskab og vender sig til en ny publikumsgruppe for museet. Arkæolab indgår som en del af en større vision, hvor museet ønsker at skabe et nyt image for arkæologien og for Holbæk Museum generelt.
300.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format) 
Bilag
Rapport 

J.F. Willumsens Museum
"Vision ung på Willumsens"
Pilotprojektet skal være med til at grundlægge et samarbejde mellem unge i Frederikssund Kommune, J.F. Willumsens Museum og Frederikssund Ungdomsskole. Igennem dette samarbejde vil museet udvikle nyskabende tilbud om kunst til den unge målgruppe, som de kan benytte i deres fritid. Projektet bygger på "ung til ung-metoden" - en gruppe af unge inddrages som innovatører og medudviklere af formidlingstilbud, aktiviteter og arrangementer på museet for andre unge. Erfaring med ung til ung formidling og samarbejde med ungdomsskoler udveksles løbende i netværk med to andre provinsmuseer.
148.000 kr.
Bilag
Rapport  

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg
"iGuide - Digitalt forstærkede kulturarvsoplevelser"
Fire nordjyske museer går sammen med Danmarks Radio om at skabe digitalt forstærkede kulturarvsoplevelser for publikum. Dette unikke samarbejde giver publikum en enestående mulighed for at få informationer om kulturarven gennem en fælles, tværfaglig formidling. Formidlingen vil foregå på smartphones på det fysiske museum og i det åbne landskab, samt på touchskærme.
500.000 kr.

Københavns Museum
"Østerbro community dig - en lokalt inddragende udgravning"
Lokale borgere i bydelen Østerbro inviteres til at deltage i en udgravning på Poul Henningsens Plads for i fællesskab med museet at udgrave den arkæologiske kulturarv og stedets lokale historie og betydning. Målet er at opnå konkrete erfaringer med et 'community dig' for at udvide og styrke arkæologien, som værdiskaber i national kontekst og samtidig styrke museets lokale tilstedeværelse og relevans i byrummet.
200.000 kr. 
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format)
Bilag
Rapport

Københavns Museum 
"Se på Sydhavnen! Snapshots fra en usynlig bydel"
Videreudvikling af den brugerinddragende formidling ved at ansætte en gruppe unge mellem 15 og 25 år fra Sydhavnen til at producere fotografisk materiale om bydelens livsvilkår og identiteter. Med VÆGGEN som platform synliggøres Sydhavnen i det offentlige rum som en unik del af hovedstadens kulturliv. Projektet bygger på erfaringer fra museets Nørrebro-projekt, men adskiller sig ved at samarbejde med lokale partnere for at benytte formel læring og struktureret vidensudveksling til at styrke de unges kompetencer og understøtte mødet mellem unge og museum.
567.000 kr.
Bilag
Rapport

Lemvig Museum
"Flydende udstilling - din fjord/min fjord"
Flydende udstilling, der vises i 12 Limfjordshavne i udstillingsperioden. Udstillingen formidler og videreudvikler resultaterne fra Limfjordsmuseernes Samvirkes undersøgelse i 2011, der fokuserer på rekreative aktiviteter i Limfjorden. Udstillingen bryder det traditionelle museale rum og inviterer såvel undersøgelsens aktører samt udstillingens brugere til at interagere og kommentere på udstillingen.
300.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format)
Bilag  
Rapport

Limfjordsmuseet
"Fra fjord til bord - kogeskoler for børn og unge langs Limfjordens bredder"
Projektet "Fra fjord til bord" ønsker at redefinere det museale rum ved at skabe en ny, dynamisk platform for formidling, der danner udgangspunktet for en udforskning af Limfjorden igennem oplevelsesbaserede aktiviteter med stærk brugerinddragelse. Gennem koblingen af kulturhistorie, gastronomi og naturvidenskab skal gæster og fastboende få en forståelse for samspillet mellem Limfjordens kulturhistorie, flora og fauna.  
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format)
Bilag
Rapport 

Mediemuseet
"Inspired by Brandts"
"Inspired By" er et formidlingsprojekt, som rummer en aktiv deltagelse og inddragelse af husets nuværende samt nye brugere. Målgruppen er primært yngre gæster med særlig interesse i at arbejde praktisk med kunst, kunsthåndværk, design, foto og multimedie. En konkurrence, der sætter fokus på mødet med husets udstillinger.
149.000 kr. 

Museet for Varde By og Omegn
"Fortidens ansigter - projiceret levende formidling"
Museet for Varde By og Omegn og Ringkøbing-Skjern Museum vil i samarbejde med virksomheden Future Light og Teatret OM installere en udstillingsplatform, hvor filmprojektioner på dukkeansigter sammen med speak lader gæsten møde en interaktiv fortæller - en digital museumsvært, specifikt tilpasset flere udstillingssteder.
103.000 kr. 
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format)
Bilag
Rapport 

Museum Midtjylland
"Kvindeliv omkring Kristi fødsel"
Formålet er at gøre en periode af vores forhistorie - ældre jernalder - nærværende for museumsgæsten uanset køn, alder og nationalitet gennem en personificering af tre personer, som har levet for 2000 år siden: Elling-kvinden (Silkeborg Kulturhistoriske Museum), Lønne pigen (Museet for Varde By og Omegn) og Hammerum-pigen (Museum Midtjylland - Herning Museum). Med udgangspunkt i den nyeste forskning skal udstillingskonceptet forbedres gennem digitale medier, rekonstruktioner og hands-on udstillinger.
437.000 kr.  

Museum Østjylland
"Huskomponist Museum Østjylland"
Der søges støtte til ansættelse af komponist, producer og lyddesigner Søren Bendixen som huskomponist for Museum Østjylland. I samarbejde med de faglige inspektører, udstillingsarkitekt/lyddesigner Ole Birch Nielsen og museets brugere skal huskomponisten udvikle 6 lydrumskompositioner til særudstillinger, faste udstillinger, mødesteder, kulturhusets forhal og formidlingsspil.
200.000 kr.  

Museum Østjylland 
"Museet som mødested"
Etablering af to "mødesteder" suppleret med workshops og fokusgruppe, hvor borgere i Randers og Norddjurs kommuner bliver inddraget som en ressource i udvikling af museumsformidlingen. Borgerne får mulighed for at levere deres input til kommende basisudstillinger på Museum Østjylland og vil samtidig blive præsenteret for delelementer af de kommende udstillinger. Projektet vil således etablere en løbende dialog mellem museum og brugere i perioden frem til åbning af de nye udstillinger.
346.500 kr.  
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format)
Bilag
Rapport
Bilag A Brugernes input
Bilag B Metoder

Naturhistorisk Museum
"Mikroliv og -død"
Et formidlingskoncept, som rummer både direkte formidling, værksted og udstilling. Projektet skal åbne publikums øjne for det mikroskopiske liv, vi ikke ser til daglig, men som har stor betydning for naturen og os selv! Metoden er total brugerinddragelse: Publikum kan bidrage med prøver fra naturen og fra sig selv - vand fra havet, fra blomstervaser og tagrender, en pølse i forrådnelse, en ost, der prøver at flygte, lakrids mellem tæerne - alt et mylder af liv, som blot kræver en ordentlig forstørrelse, en god formidler og noget digital teknik.
295.000 kr.

Odense Bys Museer
"Vollsmose - Community Engagement og Outreach"
Beboergrupper i boligområdet Vollsmose i Odense inviteres til i tre cases at bearbejde og formidle stedets arkæologiske kulturarv i et aktivt samarbejde med Odense Bys Museer, Vollsmose Kulturhus og Vollsmose Bibliotek. Målet er at indhøste konkret erfaring med Community Engagement og Outreach samt etablere vedvarende samarbejde med Vollsmose. Erfaringerne evalueres musealt, bl.a. ved afholdelse af seminar, i samarbejde med Københavns Museum.
324.100 kr.
Bilag 
Rapport
Evaluering af 5 cases

Odense Bys Museer
"Himmelgåder. Kunst og astronomi 1780-2010"
"Himmelgåder" er et tværfagligt udstillingskoncept. For første gang i dansk museumshistorie sættes der fokus på krydsfeltet mellem billedkunst og astronomi. Udstillingen undersøger billedkunstens fascination af nattehimlen med dens stjerner, måner, planeter mv. Formidlingen af udstillingen ønskes gennemført med løbende inddragelse af den målgruppe, museerne særligt ønsker at få kontakt til. Der vises relaterede udstillinger i hele landet i forlængelse af HIMMELGÅDER på kunst- og kulturhistoriske museer.
230.000 kr.   

Odense Bys Museer 
"Historisk Atlas Mobil Apps"
Det er vores målsætning sammen med Foreningen Historisk Atlas at udvikle og lancere apps til iPhone og Android, der giver adgang til de 4.500 kunst- og kulturhistoriske lokaliteter, som aktuelt formidles på www.historiskatlas.dk. Vi vil dermed udvide rækkevidden af den omfattende og meget righoldige formidling, der foregår på websitet til også at inkludere brugere "på farten" og ude i offentlige rum. Noget vi anser for særdeles relevant for et kunst- og kulturformidlingsprojekt med stedet som omdrejningspunkt.
368.390 kr.

Randers Kunstmuseum
"mitLANDskab - digitale formidlingsplatforme til udstillingskonceptet Vilhelm Kyhn og det danske landskabsmaleri - det nationale revurderet"
"mitLANDskab" er en kompleks brugerinddragende, audiovisuel og sansende helhedsoplevelse bestående af digitale interaktive platforme integreret i forskningsbaseret udstillingskoncept om dansk identitet og nationalfølelse. Via medier som touchwalls, iLands og tablets inviteres målgruppen ind i et nyskabende univers, der skaber forståelse for dem selv og deres kulturelle omverden i fortid og nutid i og uden for museerne. Med fokus på et revurderende syn på danskhed via Vilhelm Kyhns nationale landskabsvisioner rustes målgruppen til at nuancere debatten om national identitet og danske kulturværdier.
300.000 kr.

Skovgaard Museet
"Gå på opdagelse i Skovgaard Museets samling og bygning"
I samarbejde med Skagens Museum og Viborg Stiftsmuseum vil Skovgaard Museet gerne skabe en brugerinddragende og -aktiverende digital formidling af museets historiske bygning samt museets samling gennem en touchscreen, der lader den enkelte bruger gå på opdagelse i de mange gode historier, der gemmer sig i samlingen og museumsbygningen.
132.000 kr.

Statens Museum for Kunst
"gipSMK"
Det er ikke museets kuratorer, men brugere af Dansehallerne i Carlsbergbyen og to udvalgte gymnasieklasser (billedkunst) vælger værker fra Den kgl. Afstøbningssamling, der flyttes til deres lokaler. Brugernes aktiviteter er formidlingen og projektets egentlige objekt. Processen faciliteres on-line og on-site af SMK. Derved vil vi kunne indhente erfaringer med radikal brugerinddragelse i udstillingstilrettelæggelse.
395.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format)
Bilag
Rapport

Statens Museum for Kunst
"Kunsthistorier mobil"
Værker fra danske kunstmuseer samlet i én mobil applikation og forbundet til et netværk, så brugerne kan gå på opdagelse i kunsten når og hvor de vil. 'Kunsthistorier mobil' tilbyder interaktiv formidling om kunst, både onsite og on the go. Brugerne deltager i udviklingen og præger aktivt, hvilke interaktionsmuligheder den rummer. Alle museer, der lægger indhold i 'Kunsthistorier mobil', deler og har ejerskab til den. 
300.000 kr.
Bilag
Rapport

Storm P. Museet
"Tiderne er efterhånden blevet sådan, at hvis man opfører sig normalt, så er man ikke rigtig klog"
Et tværfagligt projekt med dobbelt sigte: Et socialt sigte, hvor formålet er inklusion af mennesker med et psykosocialt handikap og herved forbedring af deres hverdag; samt et udviklingssigte af museets formidlingspraksis, gennem efterfølgende beskæftigelse af deltagerne. Dertil også et forskningssigte, der kan dokumentere eventuelle resultater.
155.200 kr.

Vejleegnens Museer
"Minimus - museum for børn i alderen 3-7 år"
Sammen med eksterne konsulenter indenfor leg og læring udvikles formidlingskonceptet for 'Minimus', hvor målestoksforholdet er tilpasset børn i målgruppen og alt må røres og leges med. Temaet bliver 'asen og masen', det vil sige det hårde arbejde, der i industritiden foregik på havnen, på fabrikkerne, i husholdningen mv. Ved at børnene bruger deres kræfter til at flytte, hejse, bære op og ned ad trapper og slisker og skubbe vogne, leger de sig ind i en verden, der var meget anderledes end den de kender i dag.
198.000 kr.
Bilag
Rapport  

Vestsjællands Kunstmuseum / Sorø Kunstmuseum
"OPEN SOURCE PÅ MUSEERNE"
Vestsjællands Kunstmuseum ansøger i samarbejde med Museet for Samtidskunst og Nikolaj Kunsthal om støtte til et pilotprojekt, der skal etablere open source formidlingsplatforme for de tre institutioner. Projektet er nyskabende fordi det bygger på gratis eller næsten-gratis services, der allerede eksisterer, men som via konsulentbistand tænkes specifikt i relation til institutionernes behov, ressourcer og arbejdsflows. Projektet er i sig selv udtryk for open source, idet dets erfaringer vil blive tilgængeliggjort for andre institutioner.
367.500 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format)             
     

I alt bevilliget fra Pulje 1: 7.117.690 kr. 

Til toppen

Pulje 2: Udvikling af nye undervisningstilbud

Arbejdermuseet 

”Kvinder til salg - pilotprojekt om projektarbejde”  
Pilotprojektet har til hensigt at undersøge og eksperimentere med museets mulighed for at understøtte skolernes arbejde med den obligatoriske projektopgave. Projektet vil bruge udstillingen "John Kørner. Kvinder til salg" til at demonstrere museernes potentiale for at aktualisere samfundsmæssige problematikker, samt udfordre eleverne på deres viden, fordomme og forestillinger om deres tid og det samfund, de er en del af.  
171.500 kr.

Danmarks Industrimuseum  

”2D stregkoder i værktøjskassen”  
Gennem de sidste tre år har intrface i Region Midt samlet 30 partnerskaber mellem museer og ungdomsuddannelser. intrface har samarbejde i RSD og RNJ, samt på Lolland Falster. Danmarks Industrimuseum har med støtte fra KUAS oparbejdet viden om 2D stregkoder, og i samarbejde med intrface vil museet udbrede det nye værktøj gennem undervisningsforslag, klyngemøder og en forsøgsdag med hvert partnerskab.  
280.000 kr.

Danmarks Industrimuseum  

”Merkantil platform i udstillingens særudstilling”                    
Videreudvikling af Danmarks Industrimuseum som uformelt læringsmiljø. Industrimuseet har modtaget støtte fra privat fond til opbygning af en ny permanent udstilling om virksomheders markedsføringsinitiativer set i historisk perspektiv. I den faste udstilling skal der opbygges en formidlingsscene - en messeplatform, hvor handelsskolernes - Learnmark -merkantile fremlæggelse kan ske professionelt i en faglig, historisk ramme.
180.000 kr.

De Danske Kongers Kronologiske Samling  

”Magtens Ansigt”  
”Magtens Ansigt” er et undervisningsforløb, der tager eleverne med ind i centrale begivenheder i danmarkshistorien. Undervisningen er udformet som en vekselvirkning mellem klasseundervisning, fiktive profiler på facebook og besøg på museerne. Med undervisningsforløbet ønsker vi at vise en hel 2.g.-årgang, hvorledes det enkelte menneske og dets personlige handlinger og personlige relationer former historiens gang.  
424.000 kr.

Designmuseum Danmark  

”Hands-on Designkuffert”  
Udvikling af "Hands on"-undervisningskit i kufferter til indskolingsklasser i folkeskolen. Fokus på et sansebaseret materiale til brug i undervisningen og en dialogbaseret formidling. Kuffert type A bruges i den daglige undervisning i samlingerne på museet. Kuffert type B er en materialekuffert, der er udviklet til brug på skolerne. Desuden udvikles en kuffert særskilt i forbindelse med udstillingen ”Remix - kulturmøder i tid og rum”. De tre designkufferter relaterer sig til tre forskellige undervisningsforløb samt tre forskellige værkstedsforløb.  
300.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format)
Bilag
Rapport

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg  

”Etablering af Det nye Søfartsmuseums undervisningsafdeling”  
Handels- og Søfartsmuseet åbner i nye bygninger medio 2013. Samtidigt vil museet åbne en undervisningsafdeling med tilhørende undervisningsmateriale, der kobles med undervisningsinstitutionernes lærekrav inden for folkeskolen, gymnasieskolen (STX, HF, HHX og HTX) samt de maritime uddannelser. Undervisningsafdelingen vil have særligt fokus på at tilgodese børn og unges behov for forskellige læringsformer, hvilket understøttes af museets nye udstillingskoncept.  
200.000 kr.

Horsens Museum

”Jaillearner”  
Jaillearner er en del af det to-årige projekt ”Fordybelse”, som er en brugerinddragende udvidelse til ”Fængslet 2.0”. Jaillearner sætter fokus på en vigtig, men overset gruppe, nemlig børn af fanger. I tæt samarbejde med foreningen SAVN udformes tilbuddet, så det kan bruges både i skolen, samt af børn og unge, som er i den situation at have en eller to forældre i fængsel.
441.800 kr.

KUNSTEN Museum of Moden Art Aalborg  

”KunstLab - procesorienteret værksted for børn og unge”  
KunstLab er et procesorienteret værksted for børn og unge med udgangspunkt i KUNSTENS samling, arkitektur og særudstillinger. KUNSTLAB vægter selve processen mere end det færdige resultat, og KunstLab ledes af en scenograf og værkstedspædagog i tæt samspil, og i løbende dialog med de enkelte deltagere. 
243.000 kr.

Københavns Museum  

”Mærk skraldet - At være menneske er at producere skrald”  
Vi ønsker at lave 10 workshops ifm. efterårets særudstilling om skrald. De vil give eleverne nye perspektiver på skrald, byens udfordringer med affald og menneskets samspil med naturen. Det gøres gennem genstande, dialog og sanser med efterfølgende refleksion i længerevarende workshopforløb på baggrund af udstilling, undervisning og professionelle samarbejder.  
435.900 kr.

Lemvig Museum  

”Limfjordens forfattere”  
Tværinstitutionelt undervisnings- og formidlingsprojekt om Limfjordens forfattere, der forener museernes litteraturformidling, universitær litteraturforskning, ungdomsuddannelsernes læreplaner i et udvidet musealt rum, der inkluderer museets egne bygninger, kulturlandskabet og undervisningsinstitutionerne.  
205.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format)
Bilag
Rapport

Marstal Søfartsmuseum  

”Historiesafari”  
I samarbejde med det tværkommunale Naturturisme I/S udvikler Marstal Søfartsmuseum og Ærø Museum et tilbud møntet på grundskoler og ungdomsuddannelser, som er baseret på smartphone teknologiens 2D-stregkoder. Gennem en GPS-baseret skattejagt i Marstal, Ærøskøbing og på Øhavsstien vil eleverne blive ledt ud på en lokalhistorisk safari. Historien bag de lokale miljøer bliver låst op via lyd, video, billeder og tekster hentet fra de to museers samlinger og formidlet på stedet gennem telefonen i elevens hånd.  
194.500 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format)
Bilag
Rapport

Museum Midtjylland  

”Kulturarvsundervisning - fra indskoling til ungdomsuddannelser”  
Museum Midtjylland udvikler i samarbejde med skoleforvaltningerne i Herning og Ikast-Brande kommuner en række tværfaglige undervisningsforløb i kulturarven, med tilbud fra indskoling til ungdomsuddannelser, baseret på Museum Midtjyllands fagområder.  
100.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format)
Bilag
Rapport

Museum Midtjylland  

”Kvindeliv på Augustus tid”  
Formålet er at gøre en periode af vores forhistorie - ældre jernalder - nærværende for eleverne uanset køn, alder og nationalitet gennem en personificering af tre personer, som har levet for 2000 år siden: Elling-kvinden (Silkeborg Kulturhistoriske Museum), Lønne-pigen (Museet for Varde By og Omegn) og Hammerum-pigen (Museum Midtjylland - Herning Museum). Med udgangspunkt i den nyeste forskning omkring disse tre kvinder skal museumsundervisningen udbygges til at omfatte digitale medier, rekonstruktioner og ”hands-on”-udstillinger.   
69.400 kr.

Museum Østjylland  

”Møde med oldtiden”  
Udvikling og etablering af et e-læringsmateriale bestående af en serie online-undervisningsfilm om oldtiden tilknyttet et blog/skype-forløb, der faciliterer et dialogforum mellem museets fagpersoner og skolerne.  
424.500 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format)

Nationalmuseet  

”Læring i bevægelse - mobil læring på vej mod et forskningsfelt”  
"Mobil Læring" er på længere sigt et musealt udviklingsprojekt, der har til hensigt at udvikle nye eksperimenterende, pædagogiske og didaktiske læringsmetoder faciliteret af mobile platforme i samarbejde med undervisningssektoren og universiteter. På kort sigt har "Mobil Læring" til hensigt at udvikle et pilotprojekt, der skal undersøge brugen og effekten af mobil læring i en workshop i forbindelse med Nationalmuseets nye særudstilling "Europa!" i 2012 gennem brugerinvolvering af lærere og elever.  
160.000 kr.

Nationalmuseet  

”Aktive deltagere i historien”  
"Aktive deltagere i historien" er et nyt koncept for læringsforløb, der gør skoleelever til medskabere og formidlere af historien. På en internetbaseret undervisningsplatform skaber elever deres egne læringsspil, som de efterfølgende gennemfører ude i de autentiske fysiske rammer for historien.  
400.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format)
Bilag
Rapport

Naturhistorisk Museum  

”Den Magiske Mikroverden”  
"Den Magiske Mikroverden" sætter fokus på den verden, der åbenbarer sig, når man med mikroskop zoomer ind på livet i vand fra tagrenden, fra søer eller havet, på skimmelost eller egen krop. For mange et helt ukendt univers! Det er biodiversitet, økologi, fysiologi og elevfascination. Med engagerende vejledninger og undervisningsmateriale kombineret med digitale medier faciliterer og booster vi formidlingen af en verden, få har kendskab til.  
241.000 kr.

Odense Bys Museer  

”HIMMELGÅDER”  
HIMMELGÅDER er et tværfagligt undervisningsmateriale i krydsfeltet mellem billedkunst og astronomi til brug for undervisning i folkeskolens udskoling (7. - 10. klasse) samt de gymnasiale uddannelser. Der er tale om et tværgående og tværmusealt udviklingsprojekt mellem en række institutioner, der ikke almindeligvis har tradition for samarbejde (kultur/naturhistoriske museer, observatorier, biblioteker mv.). Materialet skal ledsages af kurser, workshops, filmfremvisning etc.  
216.000 kr.

Ringkøbing-Skjern Museum  

”Vestjyske Live Movie Makers - Uddannelse af 'kulturarv-producers' indenfor vestjyske supertemaer”  
Museet for Varde By og Omegn og Ringkøbing-Skjern Museum ønsker at udvikle et skoletjenestetilbud, hvor eleverne med Windows Live Movie Maker bliver aktiveret og får efterbearbejdet museumsbesøget. Museerne stiller kulturhistorie i digitale brudstykker, rundvisning, viden og udstillinger til rådighed for skoleklasser, der efter et besøg på museet producerer deres egne historiske film.  
231.000 kr.

Roskilde Museum  

”Vores Verdensarv”  
Roskilde Museum samarbejder med Roskilde Domkirke om udviklingen af formidlingen af Domkirken som verdensarv. I projektet udvikles undervisningsforløb om verdensarv som identitetsskaber. Arbejdet vil ske i tæt dialog med aktører fra de øvrige danske verdensarvssteder, Kronborg og Jelling/Nationalmuseet. Projektet i Roskilde skal således danne afsæt for senere forløb disse to steder.  
212.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format)
Bilag
Undervisningsmateriale mellemtrin
Undervisningsmateriale udskoling

Statens Museum for Kunst  

”Kunstkatapult. Kunst som levende læringsressource - et partnerskab mellem skoler og museum”  
Målet er at udvikle og etablere faste og bæredygtige partnerskaber mellem Statens Museum for Kunst (SMK) og skoler i Københavns Kommune, der har med ressourcesvage børn at gøre; børn der på forskellig vis er socialt udsatte og har et sårbart udgangspunkt ift. skole og liv i øvrigt. Partnerskaberne etableres som årligt tilbagevendende, tværfaglige forløb for skolernes 5. kl. Det faste partnerskab sikrer, at SMK inddrages som fast læringsressource i skolernes årsplaner samt styrker og garanterer en kontinuerlig faglig dialog mellem lærere, elever og museum.  
334.750 kr.

Storm P. Museet  

”Hvor går grænsen - om at ytre sig frit på tryk, i tale og billeder”  
Storm P. Museet (SPM), Revymuseet (RVM) og Bakkehusmuseet (BHM) ønsker at udforme et tværfagligt undervisningsforløb om ytringsfrihed og censur i Danmark i perioden fra 1770 til i dag. Materialet målrettes folkeskolens ældste klasser og gymnasiet. Ved at benytte teatrets, litteraturens og billedkunstens ytringsformer i formidlingen, vil museerne kvalificere eleverne til at forholde sig til begreberne ytringsfrihed og censur, som også i dag er højaktuelle.  
470.000 kr.

Vestsjællands Kunstmuseum / Sorø Kunstmuseum

”Kunsten at føle sig hjemme - brugerinddragende udviklingsarbejde”  
I forbindelse med åbningen af Det Ny Vestsjællands Kunstmuseum (aug. 2011) ønsker museet at gentænke, udvikle og kvalificere museets læringspotentiale, set i lyset af museets tilbygning og deraf nye samlingsudstilling samt etablering af en ny undervisningsafdeling. Som et bærende element i projektet ønsker museet at afprøve metoder til brugerdreven innovation i forbindelse med udvikling af undervisningsforløb på Vestsjællands Kunstmuseum.  
300.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projekter her (pdf-format)
Bilag
Rapport
Undervisningsmateriale udskoling
Undervisningsmateriale indskoling


I alt bevilliget fra Pulje 2: 6.234.350 kr.          

Til toppen

Pulje 3: Forskning i museernes formidling

Designmuseum Danmark

”Museer og kulturinstitutioner som rum for medborgerskab”
Projektet ”Museer og kulturinstitutioner; som rum for medborgerskab” er en videreudvikling af projektet ”Ind i medborgerskabet - på kunstens mange måder”. Det nye projekt rummer dels en forskningsindsats varetaget af George Hein og Olga Dysthe samt en PHD (selvstændig ansøgning), dels en indsats i forhold til udvikling af undervisningskompetencer og endelig en brugerundersøgelse.
395.500 kr.
Bilag
Rapport

Greve Museum

”Lydkompositioner i kulturhistoriske udstillinger. En undersøgelse af kulturhistoriske museers brug af lyd i udstillingerne” Dette projekt, som er et delprojekt af Greve Museums samlede projekt omkring lyd i formidlingen (se projekt pulje 1), skal indeholde indsamling, undersøgelse og analyse af brug af lyd i kulturhistoriske udstillinger på danske museer. Forskningen vil blive baseret på indsamling af data fra tre samarbejdsmuseers udstillinger. De 3 museer har alle arbejdet meget målrettet og bevidst på at integrere lyd i deres udstillinger.
224.700 kr.
Læs om  erfaringerne fra projektet her (pdf-format)
Bilag
Rapport

Nationalmuseet

”Museet som formidler af den levende kulturarv”
Et ph.d.-projekt, hvis formål er at forske i formidling af den levende kulturarv på danske museer. Den uformelle formidlings effekt analyseres i forhold til at inddrage befolkningen i denne væsentlige, aktuelle problemstilling. På Frilandsmuseet afprøves dernæst forskellige formidlingsforløb ud fra konstruktivistiske designprincipper, og på basis af resultaterne foreslås formidling af lignende naturvidenskabelige emner på andre museer.
500.000 kr.

Statens Museum for Kunst

”Forskning i det tværfaglige felt mellem museologi, æstetik og læring”
Vi ønsker at knytte en Erhvervs-ph.d. til projektet "Museer og kulturinstitutioner som rum for medborgerskab". Målet er at udvikle en tværfaglig platform mellem museologi, æstetik og læring, for dermed at bidrage til at udvikle og analysere læreprocesser gennem undervisning og udstillinger på museer og kulturinstitutioner, der kvalificerer museernes og kulturinstitutioners potentiale som lærings- og dannelsesinstitutioner i et demokratisk samfund. Den tværfaglige platform vil styrke projektets vidensproduktion og forankring samt projektets indflydelse på det museale felt nationalt og internationalt.
600.000 kr.

Storm P. Museet

”Forskningsprojekt om social inklusion af mennesker med psykosociale handikap på museer”
Projektet udgør følgeforskning til Storm P. Museets projekt i pulje 1, om formidling og inklusion af mennesker med psykosociale handicaps. Det undersøges om museernes formidling og samlinger bidrager positivt til at skabe et bedre liv for psykosocialt handikappede mennesker i recovery, om museerne kan arbejde med social inklusion, så det forankres på museet fremadrettet og om den bredere samfundsmæssige betydning.
286.000  kr.


I alt bevilliget fra pulje 3: 2.006.200 kr.

Til toppen

Pulje 4: Brugerundersøgelser

Danmarks Mediemuseum

”Effekten af en eventbaseret ungestrategi på BRANDTS”
BRANDTS har gennem de seneste år arbejdet målrettet med at tiltrække, involvere og fastholde unge brugere. Det har resulteret i en ungestrategi, som gennem 2011 anvender eventbaseret formidling til at nå de unge. Spørgsmålet er, om vi har ramt den rigtige balance mellem form og indhold ift. at tiltrække de unge og skabe oplevelser, der bidrager til udviklingen af de unges kulturelle identitet? Og kan events i det hele taget skabe reelle ændringer i de unges syn på en kulturinstitution som BRANDTS og derved mindske barriererne mellem unge og museer? Det skal denne undersøgelse give os svar på.
228.775 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format)
Bilag
Rapport
Brugerundersøgelse

Designmuseum Danmark

”Museer og kulturinstitutioner, som rum for medborgerskab - En ekstern evaluering”
Projektet "Museer og kulturinstitutioner, som rum for medborgerskab" er en videreudvikling af projektet "Ind i medborgerskabet - på kunstens mange måder", som jævnfør KUAS' krav til bevillingen bl.a. skal rumme en ekstern evaluering. Evalueringen baseres på slutbrugernes oplevelser på de nu 10 museer og kulturinstitutioner - et år efter projektets afslutning, for derved både at styrke og teste forankringen. Den eksterne evaluering foretages ud fra en medborgerskabsoptik.
470.000 kr.

Københavns Museum

"Rundbordssamtaler om to museers fremtid og udviklingsperspektiver"
Københavns Museum og Kvindemuseet i Danmark er begge i færd med at genopfinde sig selv, og oplever begge et stærkt ønske om en åben dialog med sin omverden om museets fremtid, om hvorledes museet kan bidrage til og berige sine communities og i højere grad gøre sig nyttig i forhold til borgernes og de fælles samfundsmæssige institutioners behov. Undersøgelsen handler om at skabe systematisk input til hvor vidtrækkende en sådan forandringsproces kan og bør blive.
310.000 kr.
Bilag
Rapport
Bilag 1
Bilag 2

Museet for Varde By og Omegn

"Hvem vil med på Historisk Oplevelsescenter i Blåvand? Brugerundersøgelse i planfasen for opgradering af museumstilbud i Blåvand og omegn"
Museet for Varde By og Omegn er i projektfasen med et stort nyt udstillingssted i Blåvand. Dette udstillingssted skal samle flere eksisterende udstillinger og målrettes det meget store publikum, der er i Blåvand, specielt i sommerhalvåret. For at kvalificere det nye udstillingssted og sikre størst mulig imødekommelse af brugernes ønsker, vil museet gerne foretage en undersøgelse af de kommende brugeres forventninger og ønsker til et sådant udstillingssted.
190.000 kr.
Bilag
Rapport

Nationalmuseet

”Hvordan øger vi antallet af skolebesøg på Nationalmuseet? En kvalitativ brugerundersøgelse af Nationalmuseets undervisning og undervisningstilbud”
Nationalmuseets undervisningstilbud til grundskoler, gymnasier og ungdomsuddannelser udgør en betydelig del af museets samlede formidling. Der er i øjeblikket tegn på at brugen af disse tilbud er vigende. I den forbindelse ønsker museet at forstå baggrunden for bevægelser i besøgstallene. Målet med undersøgelsesprojektet er at gå i dialog med skolerne, for at få afdækket barrierer og potentialer for brug af museernes tilbud i undervisningen.
220.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format)
Bilag
Rapport

Odense Bys Museer

”Kvalitativ brugerundersøgelse på H.C. Andersens Hus og i Børnekulturhuset Fyrtøjet”
Odense Bys Museer og H.C. Andersens hus ønsker med en brugerundersøgelse blandt børnefamilier at afdække potentialet i et tættere formidlingsmæssigt samarbejde med Børnekulturhuset Fyrtøjet. Museet og dets samarbejdspartner ønsker at vide, om - og i givet fald hvordan - man kan skabe merværdi for børnefamilierne i en sammenhængende kulturoplevelse på tværs af kulturinstitutionerne.
186.000 kr.
Bilag
Rapport

Trapholt

”Ungdomsbroen”
Frafaldet på ungdomsuddannelser i Region Syddanmark er stort. Undersøgelser peger på, at dette skyldes, at de unge har negativ faglig selvopfattelse og lav eller fraværende kulturel praksis i de unges familier. Hvordan kan museer være med til at øge de unges evne til at omsætte personlige erfaringer med kunst og design til relevant perspektivering af faglige emner, der er relevante for den uddannelse den unge er ved at tage og dermed fastholde dem i uddannelsessystemet?
200.000 kr.

I alt bevilliget fra Pulje 4: 1.804.775 kr.

Opdateret 01. februar 2019