Tilskud til formidling på museerne 2010

Herunder ses de tilskud der er uddelt fra formidlingspuljerne 1-4 i 2010. Efterhånden som projekterne afsluttes kan der downloades et skema med et koncentrat af museets erfaringer fra projektet. 

Pulje 1: Udvikling af museernes formidling

Danmarks Industrimuseum
Rundtur i industrihistorien med 2D-stregkoder
490.000

Danmarks Mediemuseum
Inspired by … Brandts
159.000

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum
Eksperimenterende og nytænkende introduktionsafsnit til udstillingen "Dansk mad og måltid"
375.000
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format)
Bilag
Rapport

Gammel Estrup - Herregårdsmuseet
Dannelsesspejlet
200.000
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format) 
Bilag
Rapport

Greve Museum

Køge Bugt Billetten - på formidlingsrejse i Køge Bugt Planen 1961-2011
500.000

Greve Museum
Borgerinddragelse i udvikling af kommende permanent udstilling
250.000
Læs om erfaringerne fra projektet (pdf-format)
Bilag
Rapport

Horsens Museum
Fange nr. 75 - rundt om Albertini
152.664
Bilag
Rapport

Horsens Museum, Arkæologisk afdeling
På jagt efter fortidsminder med GPS
125.985
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format)
Bilag
Rapport

Kulturhistorisk Museum Randers
Byens billeder til byens borgere
300.000
Bilag
Rapport

Københavns Museum
Oplysningens saloner
347.900
Bilag
Rapport

Museerne.dk
"Rarities of the Femern Belt Region" - en del af festivalen TUMULT
200.000

Museet for Samtidskunst
Learning Museum
2.539.540
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf)
Bilag
Rapport
Pressemeddelelse

Museet for Varde By og Omegn
Udvikling af Kulturhistorisk Laboratorium
250.000
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format)
Bilag
Rapport

Museum Sønderjylland
Jeg er arkæolog - et strategispil om arkæologi fra bar mark til museumsmontre
800.000
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format)
Bilag
Rapport
Fotoserie

Museum Østjylland / Kulturhistorisk Museum Randers
Oldtidsspillet
400.000
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format)
Bilag
Rapport

Museum Østjylland /Museet for Syddjurs
"Levende kulturarv" - kulturarvsfortællinger i dialog med lokalbefolkningen
167.000
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format)

Naturhistorisk Museum
Et mylder på matriklen - biodiversiteten i din have
375.000

Odense Bys Museer
Min ø, min by - min historie. Det konstruktivistiske museum i en samfundsmæssig kontekst
322.390

Ribe Kunstmuseum
Er lyset for de lærde blot? Formidling for udviklingshæmmede unge og yngre voksne på Ribe Kunstmuseum - et forsøg på inklusion
500.000 

Statens Museum for Kunst
Kvalificeret kulturformidling via web TV
510.000
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format)
Bilag
Rapport
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3

Thorvaldsens Museum
"Bruger-talks" skal lære museet om formidling af Regin
299.22
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format)
Bilag
Rapport

Trapholt
Kulturens kaleidoskop
100.000

Vesthimmerlands Museum
Kulturarvstjenesten Vesthimmerland - nye veje til brugerinddragelse på kulturarvsområdet
850.000

I alt bevilliget fra Pulje 1: 9.835.055 kr.

Pulje 2: Udvikling af nye undervisningstilbud på museerne


Bymuseet
Birgitte Gøyes lange rejse
180.000

Danmarks Industrimuseum
Intrface - et samarbejdsprojekt i Region Syd
160.000

Danmarks Industrimuseum
Intrface - et samarbejdsprojekt mellem 30 museer og 30 gymnasiale uddannelser i Region Midt
475.000
Bilag
Rapport

Danmarks Industrimuseum
Intrface-Nord - et udviklingsprojekt mellem museer og ungdomsuddannelser i Region Syd
160.000

Den Gamle By
Identitet, historie og kultur. Undervisning af psykisk handicappede børn og unge i Den Gamle By
205.600
Bilag
Rapport

Fiskeri- og Søfartsmuseet
"Skipperen, skuden og splejsen" - en tidsrejse i fiskeriets historie
400.000

Greve Museum
Soldaterfortællinger - et kildemateriale om hverdagshistorie og forsvarsvilje i Danmark under 1. Verdenskrig
300.000
Læs om erfaringerne fra projektet (pdf-format)
Bilag
Rapport

HEART Herning Museum of Contemporary Art
Outreach - projekt målrettet undervisere i folkeskoler og friskoler i Herning Kommune
100.000
Læs om erfaringerne fra projektet (pdf-format)
Bilag
Rapport

Hjerl Hedes Frilandsmuseum
Kom selv ud - i alle fag
118.000
Læs om erfaringerne fra projektet (pdf-format)
Bilag
Rapport

Holsterbro Kunstmuseum
Museologi for alle
126.964

J. F. Willumsens Museum
Oprettelse af skoletjenester på J. F. Willumsens Museum og Museet Færgegården
655.000
Læs om erfaringerne fra projektet (pdf-format)

Kroppedal Museum
Forny din forstad - arkitektkonkurrence
89.137
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Rapport

Kvindemuseet i Danmark
Teenageliv før og nu
247.500
Læs om erfaringerne fra projektet (pdf-format)

Københavns Museum/Museum of Copenhagen
Unges virtuelle København
130.900
Læs om erfaringerne fra projektet (pdf-format)

Limfjordsmuseet
Børns leg og arbejde i en Limfjordsfiskerfamilie anno 1880 - en ny undervisningsafdeling på Limfjordsmuseet
269.000

Moesgård Museum
Fra myremalm til jern - et brugerdrevent undervisningsmateriale
348.500
Læs om erfaringerne fra projektet (pdf-format)
Bilag
Rapport

Museerne i Fredericia
Slå rod i historien - Integration i Fredericia nu og før
140.000
Bilag
Rapport

Museum Lolland-Falster
Udvikling af samarbejde mellem Museum Lolland-Falster og gymnasierne på Lolland-Falster
124.000
Rapport

Nationalmuseet
Innovation med udstillingen Brede Værk
225.000

Naturhistorisk Museum
Biologisk mangfoldighed
370.000
Bilag
Rapport

Nordjyllands Historiske Museum
Fælles skoletjeneste for NHM
231.000
Læs om erfaringerne fra projektet (pdf-format)
Bilag
Rapport
Med skolen på museum

Odense Bys Museer
Tro, mord og kærlighed - viden i tid og rum.
269.000

Ringkøbing-Skjern Museum
Dialogbaseret, levende historieundervisning via Skype
100.000

Skovgaard Museet
GOLDdigger - guldalder, landskab og identitet
500.000
Læs om erfaringerne fra projektet (pdf-format)
Bilag
Rapport

Statens Museum for Kunst
Fase 2 af "Lige i medborgerskabet på kunstens mange måder"
789.000

Svendborg Museum
100 års fattigdom
250.000
Læs om erfaringerne fra projektet (pdf-format)

Trapholt
Design i Folkeskolen
200.000
Bilag
Rapport

Vejle Museum
Kort til kulturhistorien - skoletjeneste i lokalområdet
250.000

Vesthimmerlands Museum
Afdeling for museumsundervisning i Vesthimmerland
630.000
Bilag
Rapport

Øhavsmuseet
Mordet i arresten
200.00
Læs om erfaringerne fra projektet (pdf-format)
Bilag
Rapport

I alt bevilliget fra Pulje 2: 8.243.601 kr.

Pulje 3: Museernes forskning i formidling


Danmarks Mediemuseum

Den radiofoniske kulturarv i en museal kontekst
180.000

Det Danske Kunstindustrimuseum
Ind i medborgerskabet - på kunstens mange måder. Fase 2
775.000

I alt bevilliget fra Pulje 3: 955.000 kr. 

Pulje 4: Brugerundersøgelser

Herunder ses de tilskud der er uddelt fra formidlingspulje 4 i 2010. Efterhånden som projekterne afsluttes kan der downloades et skema med et koncentrat af museets erfaringer fra projektet.

Bymuseet i Århus
Evaluering af første fase af Bymuseets basisudstilling: ”Mit Århus” Bymuseet ønsker at foretage en kvalitativ og kvantitativ evaluering af første fase i museets nye basisudstilling. Undersøgelsen skal dels klarlægge om udstillingen appellerer til gæsterne, dels undersøge om de nye målgrupper, som museet ønsker at tiltrække, faktisk besøger museet og dels klarlægge hvilken effekt inddragelse af brugerne har på såvel museet, som brugerne selv.
200.000  

Fuglsang Kunstmuseum
”Gennem værk og rum” – voksenformidling i krydsfeltet mellem billedkunst, musik, natur og arkitektur På Fuglsang Kunstmuseum udgør samspillet mellem billedkunst, natur og arkitektur en afgørende del af publikumsoplevelsen. Med projektet ”Gennem værk og rum – voksenformidling i krydsfeltet mellem billedkunst, musik, natur og billedkunst” ønsker vi at bringe nye audio-visuelle guides og formidlingsinitiativer i spil for at skabe oplevelser til både eksisterende og nye målgrupper. Brugerundersøgelsen skal give grundlæggende viden om behovene hos forskellige målgrupper, samt barrierer og potentialer i forskellige formidlingsmæssige spor.
105.350  
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Hjerl Hedes Frilandsmuseum
Undersøgelse af de besøgendes møde med levendegørelsen på Hjerl Hedes Frilandsmuseum Projektet skal dokumentere forskellige brugergruppers ageren på det geografisk store område, som Hjerl Hedes Frilandsmuseum dækker. Det skal afdække brugernes forventninger og behov og det skal analysere de besøgendes udbytte af museets levendegørelse. Endvidere skal projektet identificere typiske brugergrupper blandt museets besøgende.
177.500
Læs om erfaringerne fra projektet (pdf-format)
Bilag
Rapport
  

Holbæk Museum
Formidling i Arkæologiens Hus I forbindelse med udviklingen af ”Arkæologiens Hus” ønsker vi at afdække hvilke formidlingsmæssige greb, der appellerer til lokalsamfundets børn og unge. Som led i projektet ønskes en afdækning af ikke-brugeres forventninger, behov og udbytte af museets nuværende arkæologiske udstilling som afsæt for en (videre-)udvikling af fremtidens formidling.
189.600
Læs om erfaringerne med projektet (PDF-format)  

Københavns Museum
Brugerundersøgelse af VÆGGEN Kvalitativ brugerundersøgelse af formidlingsprojektet VÆGGEN, primært den fysiske del af den digitale væg i byrummet, og, hvor det er hensigtsmæssigt, det website, der er koblet til VÆGGEN. Formålet med undersøgelsen er at undersøge brugernes aktion, konkrete handlinger og navigationsmønstre ved brug af VÆGGEN og hvilken betydning brugen af VÆGGEN har for brugernes identitet og selvforståelse som københavnere.
165.700  

Museet for Fotokunst
Unge brugere på Brandts Brugerundersøgelsen ”Aftenåbninger – nye oplevelser, nye målgrupper” viste, at nytænkning kan tiltrække flere lokale unge til Brandts. Med projektet ”Unge brugere på Brandts” ønsker vi at undersøge, hvordan vi kan udnytte dette potentiale og tiltrække endnu flere unge til Brandts og samtidig knytte dem tættere til huset gennem involverende aktiviteter og nye formidlingstiltag. Målet er at inddrage lokale studerende som ressource i den fortsatte udvikling af Brandts. 
214.150
Læs om erfaringerne med projektet (pdf-format)
Bilag  
Rapport 

Vendsyssel Historiske Museum
Brugerundersøgelse som redskab for udvikling af ny permanent udstilling Vendsyssel Historiske Museum ønsker at gennemføre en kvalitativ brugerundersøgelse på afdelingen, Hirtshals Museum, blandt områdets indbyggere. Dette vil blive gjort med henblik på at udvikle formidlingen i afdelingen gennem dialog med de lokale og derigennem rodfæste den kommende permanente udstilling i lokalbefolkningen.
200.000  
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag:
Rapport

Viborg Stiftsmuseum
Specialgrupper og museumsformidling – en kvalitativ brugerundersøgelse om læring for specialklasser og indvandregrupper på museet En kvalitativ undersøgelse af brugergrupper med særlige behov: Dels elever fra specialeklasser, dels kursister fra sprogskolen. Vi vil gennem undersøgelsen tilvejebringe en nuanceret viden om brugernes forventninger og forudsætninger, en viden, som vi kan bruge, når vi efterfølgende skal udvikle og producere formidlings- og undervisningstilbud, der imødekommer specialgruppernes særlige behov.
190.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag:
Evaluering
Rapport: Metodiske erfaringer
Rapport: Specialklasser
Rapport: Sprogskolen

 

I alt bevilliget fra Pulje 4: 1.442.300 kr.

Til toppen

Opdateret 09. juni 2020