Tilskud til formidling på museerne 2009

Herunder ses de tilskud der er uddelt fra formidlingspuljerne 1-4 i 2009. Efterhånden som projekterne afsluttes kan der downloades et skema med et koncentrat af museets erfaringer fra projektet.

Pulje 1: Udvikling af museernes formidling


ARKEN Museum for Moderne Kunst
ARKEN Museumssatellit
400.000
Læs om erfaringerne fra projektet (pdf-format)
Bilag
Rapport

Danmarks Mediemuseum
Inspired by Brandts
159.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Rapport

Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup
Landbrugskanonen - en brugerdefineret udstilling
94.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Rapport

Furesø Museer
"Velkommen her?"
229.000
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format)
Bilag
Rapport

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum
"Historiefortælleren"
200.000
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf-format)
Bilag
Rapport
Fotos 1
Fotos 2

Horsens Kunstmuseum
Vandet - kunst, teater og nye formidlingsstrategier
106.000
Læs om erfaringerne fra projektet (pdf-format)
Bilag
Rapport

Industrimuseet Horsens
Rundtur i industrihistorien med RFID-tags
540.000 
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Rapport 1
Rapport 2
Rapport 3
Evaluering

Kulturhistorisk Museum Randers
Byens labyrint - en erindringsinstallation
425.000
Bilag
Rapport

Kunstindustrimuseet
Rokoko i et interkulturelt perspektiv
500.000
Læs om erfaringerne fra projektet (pdf-format)
Bilag

Rapport 

Kvindemuseet i Danmark
Det er ikke din skyld. Udstilling om voldtægt
350.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Rapport

Københavns Museum
Nørrebro forever - Nørrebro Bydelsprojekt: Implementering og forankring
524.500
Læs om erfaringerne fra projektet (pdf-format)
Læs om erfaringerne fra projektet år 2 (pdf-format)
Bilag
Evaluering 1
Evaluering 2

Middelfart Museum
"Middelfart i gennemsnit"
594.500
Bilag
Rapport

Morslands Historiske Museum
Liv i Molerhavet - en geologisk opdagelsesrejse i tid og rum
400.000
Bilag
Rapport
Projektbeskrivelse
Pjece: Den gode historie
Artikler

Museet Færgegården
Oldtidskunst digitalt formidlet
02.000
Læs om erfaringerne fra projektet (pdf-format) 
Bilag
Rapport

Museum Amager
Komfursamtaler - måltidet på tværs af kulturer
72.000
Bilag
Rapport

Museum Jorn /Silkeborg Kunstmuseum
Vandet - kunst, teater og nye formidlingsstrategier
106.000
Skema til videndeling
Bilag
Rapport

Nationalmuseet
Flirt, filosofi og facebook
420.000
Bilag
Rapport

Odder Museum
Den Virtuelle Udstilling
423.437
Bilag
Rapport

Randers Kunstmuseum
Vandet - kunst, teater og nye formidlingsstrategier
106.000
Bilag
Rapport

Ringkøbing-Skjern Museum/
Ringkøbing Museum
MuseumNews
250.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Rapport
'Gamle nyheder'

Silkeborg Kulturhistoriske Museum/ Blicheregnens Museum
Hærvejen - et brætspil om Hærvejens historie og betydning i Danmark
124.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Rapport 

Silkeborg Kunstmuseum

Vandet - kunst, teater og nye formidlingsstrategier
106.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Artikel

Skovgaard Museet
Vandet - kunst, teater og nye formidlingsstrategier
113.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format) 
Bilag
Artikel - Outreach
Artikel - Hotel Aurelia

Statens Museum for Kunst
SMK: det er dit – brug det!
255.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Rapport

Trapholt
"Skattekisten"
300.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Rapport

I alt bevilliget fra Pulje 1: 7.004.064 kr.

Til toppen

Pulje 2: Udvikling af nye undervisningstilbud på museerne


Danmarks Tekniske Museum
Energikrisen 1973 på mobil
213.750
Læs om erfaringerne fra projektet (pdf)
Bilag
Rapport
Brugerundersøgelse

Den Gamle By
Forbrydelse, retfærdighed og straf - et moralsk dilemma om branden i Hobro i 1813
333.000
Læs om erfaringerne fra projektet her (pdf)
Bilag
Rapport

Furesø Museer
"Velkommen her?"
166.000
Læs om erfaringerne fra projektet (pdf)
Bilag
Rapport

Gl. Estrup/Herregårdsmuseet
Historiefortælleren
339.000
Læs om erfaringerne fra projektet (pdf)
Bilag
Rapport
Foto 1
Foto 2 

Industrimuseet, Horsens
Intrface - et samarbejdsprojekt mellem 30 museer og 30 gymnasiale uddannelser, Region Midt.
425.000

Kunstindustrimuseet
designundervisning.dk
355.000
Læs om erfaringerne fra projektet (pdf)

Københavns Bymuseum

"Hvad rager det mig?"
170.130

Museet for Samtidskunst
Leaning Mus.
100.081
Læs om erfaringerne fra projektet (pdf)
Bilag
Rapport

Museet for Thy og Vester Hanherred
Stedbunden læring i Nationalpark Thy.
231.000
Læs om erfaringerne fra projektet (pdf)
Bilag
Samlet tekst
Evalueringsrapport
Rapport

Museum Sønderjylland
Sønderjyllands historie - med fokus på den digitale læring
225.000

Nationalmuseet/Frihedsmuseet
Frihedsmuseets modstandsdatabase i undervisningen.
260.000

Naturhistorisk Museum i Århus
Når klimaet styrer
234.000

Nordjyllands Kystmuseum/Sæby Museum og Arkiv
Stygge Krumpen kommer til byen
110.000
Læs om erfaringerne fra projektet (pdf)
Bilag
Rapport
www.middelalderenssaeby.dk

Statens Museums for Kunst/formidlingsafd.
Lige i medborgerskabet - på kunstens mange måder
155.400
Læs om erfaringerne fra projektet (pdf)
Bilag
Rapport
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3

Sydvestjyske Museer
Undervisningsmateriale "Ribe 1300 år: Til kilderne!"
86.000
Læs om erfaringerne fra projektet (pdf)
Bilag
Rapport

Vejleegnens Museer/Vejle Museum
Frekvens - en mobil workshop og undervisningsplatform
287.000
Læs om erfaringerne fra projektet (pdf)

Vesthimmerlands Museum
Eksperimentel arkæologi i gymnasieskolen.
83.000

Vikingeskibsmuseet
På rette kurs - meteorologi og navigation.
102.775
Rapport: På rette kurs - meteorologi og navigation
Bilag: Olivers rejse
Bilag: Leas rejse
Bilag: Skema til vejrobservation
Bilag: Vindstyrketabel
Bilag: Skyspotter
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4

I alt bevilliget fra Pulje 2: 3.720.736 kr. 

 

 

Til toppen

Pulje 3: Museernes forskning i formidling


Esbjerg Kunstmuseum
Kunst i kontekst.
192.000
Bilag
Midtvejsrapport

Industrimuseet, Horsens
Kulturhistoriske museer som et uformelt læringsmiljø - behov for nytænkning af museernes formidlingspraksis i forhold til gymnasieskolen.
475.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Kunstindustrimuseet
Ind i medborgerskabet - i kunstens mange rum.
285.000
Bilag
Rapport
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3

I alt bevilliget fra Pulje 3: 1.128.200 kr.

Til toppen

Pulje 4: Brugerundersøgelser


Billund Museum
Besættelsessamlingen.
128.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Danmarks Mediemuseum
Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper?
161.750
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Rapport

Danmarks Tekniske Museum
Energikrisen 1973 på mobil - undersøgelse af et kontrafaktisk formidlingsforløb.193.750
Bilag
Rapport

J. F. Willumsens Museum
Lige i medborgerskabet - på kunstens mange måder.
176.200
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Rapport
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3

Kulturhistorisk Museum Randers
Indvandrere på museum. En undersøgelse af indvandreres brug af Kulturhistorisk Museum Randers.
194.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Kvindemuseet i Danmark
Brugerundersøgelser blandt unge voksne: 18 - 23 årige.
89.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Brugerundersøgelse

Museet Færgegården
Brugerundersøgelse og erfaringsopsamling på det brugerinddragende udstillingskoncept 'Hallo Frederikssund'.
51.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Rapport

Vendsyssel Historiske Museum/
Strandfogedgården i Rubjerg

Undersøgelse af de besøgendes møde med formidlingsprojektet Rubjerg Knude.
182.500
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Rapport

I alt bevilliget fra Pulje 4: 1.000.000 kr.

Til toppen

Opdateret 09. juni 2020