Tilskud til formidling på museerne 2008

Herunder ses de tilskud der er uddelt fra formidlingspuljerne 1-4 i 2008.

Pulje 1: Udvikling af museernes formidling


Danmarks Industrimuseum

Interface - et samarbejdsprojekt mellem 30 museer og 30 gymnasiale uddannelser i Region Midt.
350.000
Bilag
Artikel

Danmarks Tekniske Museum
En fleksibel og flytbar udstillingsenhed; Hot Spot.
76.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Rapport
Billeder

Den Hirschsprungske Samling
Research til "Lydspor", der skal tilbydes museets besøgende i form af en nyudviklet iPod.
50.000
Læs om erfaringerne med projektet (pdf-format)

Designmuseum Danmark / Kunstindustrimuseet
Publikumsinvolverende interaktionsdesign.
290.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Historiens Hus - Ringsted Museum og Arkiv
Brugerundersøgelser blandt 4-12 årige for at undersøge, hvordan de bruger museernes formidlingstilbud.
90.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Rapport

Kunstmuseet Køge Skitsesamling
Formidling til børnehavernes ældste børn med titlen "Vildt - på sporet af dyrene i kunstens verden.
275.410
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Kvindemuseet i Danmark
En digital byvandring for piger og drenge i industrisamfundet.
296.000  

Københavns Museum
Bydelsprojekt Nørrebro om mangfoldighed, delagtighed og rummelighed i Københavns historie.
546.000
Læs om erfaringerne med projektet (pdf-format)
Bilag
Evaluering
Rapport

Middelfart Museum
Brugerinddragelsesprojektet "Åbent hus".
530.640
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Rapport

Moesgård Museum
Projektet "Skrevet med runer - mennesker og medier i oldtid og middelalder".
661.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Rapport

Moesgård Museum
Belysning af, hvorledes museumsudstillinger bevidst kan stimulere bestemte følelser med henblik på at optimere indlevelse og affektiv læring. 165.000

Museet for Samtidskunst
Body Art Index - Kroppen taler sit eget sprog.
222.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Rapport

Museet for Thy og Vester Hanherred
Fortællinger fra Bedsted - et samtidsportræt af en stationsby i Thy.
108.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Museet Færgegården
Brugerinddragelsesprojektet "Hallo Frederikssund"
396.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Rapport

Museum Lolland-Falster / Lolland-Falsters Stiftsmuseum
Klimaets betydning for livet på, nu og i fremtiden.
315.150
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Museum Sønderjylland
En særudstilling, der formidler dødens riter ved hjælp af eksempler fra forhistorien og middelalderen i Nord- og Sydslesvig.
450.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Rapport

Museum Vestsjælland / Holbæk Museum
Undervisningssamarbejde mellem Erhvervsuddannelsescenter Nordvestsjælland og Holbæk Museum, "Bedre Byggeskik - revival".
125.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Museum Østjylland / Kulturhistorisk Museum Randers
"Tidshjulet - et multifunktionelt museumsrum".
355.000
Læs om erfaringerne fra projektet (pdf-format)
Bilag
Rapport

Naturhistorisk Museum
Undervisningsforløb om fauna og husdyrgødning; Velkommen til Lorteland!
125.000

Nordjyllands Historiske Museum
Udvikling af online undervisningsmateriale i forbindelse med det regionale pilotprojekt "Formidling til børn og unge i Himmerland".
152.000

Odense Bys Museer
Udvikling af formidlingsstrategi vedr. "Sindet" - nyt formidlingsprojekt i H.C. Andersens Hus.
490.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Artikel

Ringkøbing-Skjern Museum
Udvikling af formidlingsskabelon til målgruppe-orienterede tilpasninger af museets formidlingstemaer.
290.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Sorø Kunstmuseum / Vestsjællands Kunstmuseum
Fotodelingsprojektet Myplace
133.500

Statens Museum for Kunst
Udvikling af interaktivt undervisningsforløb for besøgende i Børnenes Museum for Kunst med titlen "Parringer 1".
194.500
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Trapholt
Projektet Børnenes kunstklub.
392.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Rapport

Vejleegnens Museer
Virtuelle historiske guider gennem Vejle Museum.
472.800
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Vesthimmerlands Museum
Projektet "Vores Kulturarv" - Vesthimmerland i dialog.
391.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Rapport

Viborg Stiftsmuseum
Opbygning af oplevelsesrummet "Viborgs brand 1726".
263.500
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format) 
Bilag
Rapport

I alt bevilliget fra Pulje 1: 9.000.000 kr.  

Til toppen

Pulje 2: Udvikling af nye undervisningstilbud på museerne


Dansk Landbrugsmuseum
Projektet "Årstiden på museum", der skaber plads til research og fordybelse i museets udstillinger.
50.000
<link file:6529 aarstiden paa museum>Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Dansk Landbrugsmuseum
Udvikling af formidlingsværktøj til alle som besøger, oplever og tilegner sig viden på egen hånd.
370.000
<link file:6873 paa egen haand>Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Designmuseum Danmark / Kunstindustrimuseet
Web-baseret undervisningsmateriale til de gymnasiale uddannelser om bæredygtigt design.
270.000
<link file:7253 baeredygtigt design>Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Energimuseet / Elmuseet
Formidlings- og undervisningsprojektet Energi og Klimaværkstedet.
132.000
<link file:7263 energi klima>Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
<link file:6863 energi klima rapport>Rapport

Museet for Thy og Vester Hanherred
Inddragelse af byrummet og den samtidige købstadshistorie i i udvikling af nyt undervisningsmateriale om J.P. Jacobsen og det moderne gennembrud.
215.000
<link file:7082 i.p.jacobsen>Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Museum Østjylland / Kulturhistorisk Museum Randers
2 kunstneres forening af nutid og fortid på Kulturhistorisk Museum Randers.
100.000
<link file:6522 kunsterne forener fortid og nutid>Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Nationalmuset
Udvikling af undervisningstilbud om videnskabshistorie, "Drømme i universet - fra Ptolemæus til Newton".
390.000
<link file:6502 droemme>Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
<link file:6589 droemme>Rapport

Naturhistorisk Museum, BioX
Udvikling af eksperimenterende undervisningsforløb; Dyr i bevægelse.
140.000
<link file:6574 dyr i bevaegelse>Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
<link file:7198 dyr i bevaegelse>Elevark dyr
<link file:7054 dyr i bevaegelse>Elevark fisk
<link file:7241 dyr i bevaegelse>Elevark rotte
<link file:7240 dyr i bevaegelse>Lærervejledning 1
<link file:7196 dyr i bevaegelse>Lærervejledning 2

Ringkøbing-Skjern Museum
Udvikling af et antal undervisningsmaterialer til gymnasier om "Den store fortælling om Vestjylland - mennesker, udvikling og landskab.
80.000
<link file:7262 den store fortaelling>Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Silkeborg Museum
Udvikling af et historisk rollespil om jernalderen: Tollundmanden - et rollespil om liv og død.
40.000
<link file:6592 tollundmanden>Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Struer Museum
Tagged - udvikling af højteknologiske redskaber som motiverende faktor for ressourcesvage elever.
275.000

Teatermuseet i Hofteatret 
Udvikling af dialogspil med udgangspunkt i ægteskabet mellem Frederik 7. og grevinde Danner.
129.000
<link file:7044 frederik louise>Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Vejle Museum
Udvikling af deltagerbaserede rollespil for 6. - 7. klasse; Mysteriet på museet.
298.000
<link file:6423 mysteriet paa museet>Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Vesthimmerlands Museum
Fremstilling af skriftligt undervisningsmateriale til 4. - 6. klasse; Stationsbyen - da jernbanen tog bylivet med ud på landet.
81.000

I alt bevilliget fra Pulje 2: 2.200.000 kr.

Til toppen

Pulje 3: Museernes forskning i formidling


ARoS

Opslag af ph.d. i samarbejde med Institut for Æstetiske fag, Aarhus Universitet.
300.000

Odense Bys Museer
Forskningsbaseret undersøgelse af brugen af frivillige formidlere på museer.
300.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Afrapportering

I alt bevilliget fra Pulje 3: 600.000 kr.

Til toppen

Pulje 4: Brugerundersøgelser

Faaborg Kulturhistoriske Museer
Brugerdreven formidlingsstrategi for et fusioneret museum i det Sydfynske Øhav.256.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Rapport

Københavns Bymuseum
Brugerundersøgelse til brug for formidlingsprojekt i forbindelse med udgravningerne til Cityringen (metro).
70.400

Nationalmuseet
Fokusgruppe- og brugerundersøgelser af den hybride udstilling Brede Værk med henblik på kvalificering af de planlagte aktiviteter.
160.000

Vejleegnens Museer
Inddragelse af etniske minoriteter i udvikling af ny udstilling om "Danmarks Manchester" i Spinderihallerne i Vejle.
162.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Viborg Stiftsmuseum
Brugerundersøgelse af multimedieprojektet "Viborgs Brand 1726"             
107.600
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Rapport

I alt bevilliget fra Pulje 4: 500.000 kr.

Brugerundersøgelse til brug for formidlingsprojekt i forbindelse med udgravningerne til Cityringen (metro).70.400

Til toppen

Opdateret 14. december 2020