Tilskud til formidling på museerne 2007

Tilskud til udvikling af museernes formidling 2007 (Pulje 1)

ARoS
The Sound and Contemplation of Art
300.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Danmarks Mediemuseum
Mediescenen – publikum får ordet i tv-mediets varme stol
300.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Greve Museum
Borgerinddragelse i udvikling af kommende permanent udstilling
378.250 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag:
Rapport

Holbæk Museum
Ung i Provinsen, tværfagligt samarbejde mellem filmmedie og museum
270.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Holbæk Museum m.fl.
Da spaniolerne kom – et kulturmøde 1808
475.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

J.F. Willumsens Museum
Forskellighed – et tværkunstnerisk formidlingsprojekt
103.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Kertemindeegnens Museer
Dødeskibet – en vikingefyrstes liv og tro
300.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Kroppedal
Virtuelle Verdensbilleder
160.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag:
Rapport

Kulturhistorisk Museum Randers
Tag formidlingsmaskinen med i middelalderen
248.500 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Kvindemuseet
Digitale formidlingskulisser og rollespil
330.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag:
Rapport

Kvindemuseet
Digital guide med tegnsprog til "Kvinders Historie fra Urtid til Nutid"
285.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag:
Rapport

Middelfart Museum
Fortællinger fra byen
401.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Middelfart Museum
Hører du stemmer?
597.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Moesgård Museum
Vikingernes Århus
240.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag:
Rapport

Museet for Varde By og Omegn
Flygtninge.dk – et virtuelt besøg i flygtningelejren i Oksbøl 1945-49
240.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Museet på Koldinghus
Alle Tiders Koldinghus
274.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag:
Rapport

Museum Sønderjylland
Skrydstrupkvinden – fra fortid til nutid og tilbage
465.000 kr.
Bilag
Rapport
Skema til videndeling

Nationalmuseet
Energispillet på Brede Værk
150.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Nationalmuseet
Forbedring af blindes og svagtseendes brug af museets udstillinger
240.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Naturhistorisk Museum
Natur-Museum: Tur-Retur
335.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Odense Bys Museer
Forprojekt "Sortebrødre Torv som historisk spejl"
40.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Odense Bys Museer
Byhistorie for øje, øre og hånd
520.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Ringkøbing-Skjern Museum
Forunderlige historier
258.000 kr.

Skovgaard Museet
Hvad er meningen? – Liv, kunst og tro på nye måder
494.690 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Sydvestsjællands Museum
Kampen om Øllet – et undervisningsforløb
231.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Trapholt
Et billede – mange blikke
300.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag:
Rapport

Vejle Museum
Farverens Lærling – et farveexperimentarium
197.500 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Vendsyssel Historiske Museum
Udstilling om Rubjerg Knude
200.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Østsjællands Museum
Geomuseum Fakse
667.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

I alt bevilget fra Pulje 1: 8.999.940 kr.

Til toppen

Tilskud til udvikling af nye undervisningstilbud 2007 (Pulje 2)


Arbejdermuseet

Industriarbejdet.dk – integration af museumsbesøget i erhvervsskolernes undervisning
200.000 kr.

Arken
Samtidskunststafet mellem skole og museum
130.000 kr.

Greve Museum
Undervisningstilbud til børn og unge
217.329 kr.

Holbæk Museum m.fl.
Da spaniolerne kom – et kulturmøde 1808
210.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Kulturhistorisk Museum Randers
Middelalderens mennesker – undervisningsmateriale om livet i middelalderen
140.000 kr.

Kunstmuseet Køge Skitsesamling
Kunsten bag Tremmer
110.000 kr.

Museet for Thy og Vester Hanherred
Fra magasinhylde til skolebord
107.000 kr.

Odense Bys Museer
Find din Historie
246.000 kr.

Skovgaard Museet
Hvad er meningen? – Liv, kunst og tro på nye måder
173.000 kr.
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Storstrøms Kunstmuseum
Tværfaglig skoletjeneste mellem billedkunst og musik på det nye Fuglsang Kunstmuseum (tidl. Storstrøms Kunstmuseum)
250.000 kr.

Struer Museum
På sporet af lokalhistorien – mobil storytelling
80.800 kr.

Teatermuset
Dødens Teater 1772
132.000 kr.

I alt bevilget fra Pulje 2: 1.996.129 kr.

Til toppen

Tilskud til forskning i formidling 2007 (Pulje 3)


Nationalmuseet

Museumsdidaktik – en analyse af undervisningen på kulturhistoriske museer
540.000 kr.

Ringkøbing-Skjern Museum
Forskning i kulturarvspædagogik – museer, historiske værksteder og kulturmiljøer som læringsrum
250.000 kr.

Thorvaldsens Museum
Når unge kommer til orde – forskning i brugerinddragelse i museumsformidlingen
100.000 kr.

I alt bevilget fra Pulje 3: 890.000 kr.

Til toppen

Tilskud til brugerundersøgelser på museerne 2007 (Pulje 4)


Greve Museum

Nyt forsøg med aftenåbent
80.000 kr.

Herning Museum
Mangfoldighed i brugerinddragelsen
107.000 kr.

Kulturhistorisk Museum Randers
En undersøgelse af publikums oplevelse af en moderne kulturhistorisk udstilling
162.500 kr.

Kunstindustrimuseet
Brugerundersøgelse af museets undervisningstilbud
80.000 kr.

Kvindemuseet
Pigers og drenges brug af udstillingsrum
52.500 kr.

Ringkøbing-Skjern Museum
Forstår du dine brugere? Forstår de dig?
200.000 kr.

Teatermuseet
Brugerundersøgelser af "Dødens Teater 1772"
60.000 kr.

I alt bevilget fra Pulje 4: 798.000 kr.

Til toppen

Opdateret 14. juli 2020