Styrkelse af forskerkompetencer

Puljen støtter forskervurderinger af museernes videnskabelige medarbejdere og støtte til opkvalificerende projekter/forløb med henblik på at kunne opnå ph.d.-niveau.

Støttet 2021

Nordjyllands Kystmuseum, tilskud til projektet: Forberedelse af Ph.d.-ansøgning: Undersøgelse af bjærgninger fra vrag og ved forlis.
Støttet med 102.000 kr.

Museum Skanderborg, tilskud til projektet: Kortlægning af forekomsten af Romerske foldeknive i Danmark baseret på detektorfund og en bevisførelse for, at der reelt er tale om provinsialromersk import.
Støttet med 44.000 kr.

ARoS Aarhus Kunstmuseum, tilskud til projektet: Tematiske immersive miljøer i samtidskunsten.
Støttet med 68.000 kr.

HEART Herning Museum of Contemporary Art, tilskud til projektet: Forberedelse af ph.d.-ansøgning.
Støttet med 90.000 kr.

ARoS Aarhus Kunstmuseum, tilskud til projektet: Sublime effekter i nutidens lys- og installationskunst.
Støttet med 68.000 kr.

Skovgaard Museet i Viborg, tilskud til projektet: Forberedelse af ph.d.-ansøgning om museal identitet, meningsskabelse og innovation på kunstner-museer.
Støttet med 106.000 kr.

Museum Sydøstdanmark, tilskud til projektet: Forberedelse til Ph.d.-ansøgning om Holmegaard Glasværks historie efter 1960.
Støttet med 104.000 kr.

Forskervurderinger: I 2021 har tre medarbejdere inden for arkæologi modtaget en forskervurdering.

Støttet i 2020

Skovgaardmuseet får tilskud på 112.000 kr. til tre måneders forskningsfrikøb til et opkvalificerende forskningsprojekt, der skal resultere i produktion og udgivelse af en fagfællebedømt artikel P.C. Skovgaards rejse til Italien i 1869. 

Nordjyllands Historiske Museum og Aalborg Historiske Museum får tilskud på 102.000 kr. til forberedelse af ph.d.-ansøgning med arbejdstitlen ”Fusionsmuseers samlinger og genstandenes fremtidige rolle i museernes arbejde”

Viborg Museum får tilskud på 102.000 kr. til forskningsfrikøb og publikation af forskningsartikel om det første moderne provinssygehus i Danmark med henblik på senere forskervurdering. 

Forskervurderinger: I 2020 har en medarbejder inden for nyere tids kulturhistorie og en medarbejder inden for arkæologi modtaget en forskervurdering.

Støttet i 2019

Skovgaard Museet får tilskud på 102.000 kr. til udarbejdelse af fagfællebedømt artikel om "Wilhelm Marstrand og P. C. Skovgaards rejser til Italien".

Vikingeskibsmuseet i Roskilde får tilskud på 102.000 kr. til sammenskrivning af delprocesser i forskningsprojektet "Rekonstruktion af Osebergskibet – Form, konstruktion og funktion".

Museum Nordsjælland får tilskud på 102.000 kr. til udarbejdelse af ph.d.-ansøgning på baggrund af forskningsprojektet "En Verden af Forandringer. Komparative analyser af sydskandinaviske kystbopladser med udgangspunkt i stenalderfjordene ved Nivå og Vedbæk".

Skanderborg Museum får tilskud på 102.000 kr. til udarbejdelse af ph.d.-ansøgning på baggrund af forskningsprojektet "Materielle spor efter rituelle handlinger i ældre jernalder-kontekster – hovedsageligt i gruber fra før-romersk jernalder".

Viborg Museum får tilskud på 141.000 kr. til udarbejdelse af ph.d.-projektet "Forandring og fremskridt. Aspekter af den teknologiske udvikling implikationer på samfundet gennem 2350-500 f.kr.".

Skagens Kunstmuseer får 204.000 kr. til sammenskrivning af to fagfællebedømte artikler om "P.S. Krøyers tid i Paris i årene 1877-1880".

Museet på Koldinghus får 102.000 kr. til udarbejdelse af ph.d.-ansøgning på baggrund af forskningsprojektet "Curating Jewellery".

Statens Museum for Kunst får 150.000 kr. til deltagelse i ph.d.-kurser og andre aktiviteter, der kan bidrage til at opnå ph.d.-niveau på baggrund af forskningsprojektet "Visualitet i Paulus’ teologiske antropologi".

Det kgl. Bibliotek får 173.800 kr. til udvikling af Kulturministeriets PURE konsortium. Der gives støtte til licensudvidelse, nye moduler og afholdelser af kurser. 

Statens Museum for kunst får 236.000 kr. til udviklingen af tidsskriftet Perspective og den kunstmuseale forskning. Der gives støtte til at medfinansiere tidsskriftet for en to-årig periode 2020-2021.

Forskervurderinger: I 2019 har én medarbejder inden for kunsthistorie modtaget en forskervurdering.

Støttet i 2018

Vedsyssel Historiske Museum, Fra Skampletter til Kulturminder. Atlantvoldens bunkere efter 1945. Færdiggørelse af ph.d. afhandling, 137.222 kr.

Museum Østjylland, Det danske møntvæsen og monetariseringen af Danmark 1074 - 1241. Færdiggørelse af kumulativ Ph.d. afhandling, 204.000 kr.

Vesthimmerlands Museum, Egnsudviklingens aktører i Vesthimmerland i 1960’erne og 1970’erne. Komparativ undersøgelse af udviklingen i Farsø og Aars med særligt fokus på erhverv, bosætning og den offentlige sektor. Frikøb til fagfællebedømt artikel, 102.000 kr.

Greve Museum, Lyd på det kulturhistoriske museum. Et forskningsprojekt, som afsluttes med en færdig ph.d.-afhandling, 661.000 kr.

Billund Kommunes Museer, Et museum i børnehøjde; samskabelse med børn i udviklingen af udstillinger, formidlingstiltag og opbygning af det nye museumscenter i Billund Kommune. Forberedelse af Ph.d. ansøgning, 102.000 kr.

Museum Salling, Refleksioner over metodevalg og resultater af den arkæologiske undersøgelse på Sallingholm. Frikøb til fagfællebedømt artikel, 116.500 kr.

Forskervurderinger: I 2018 har én medarbejder inden for arkæologi modtaget en forskervurdering.

Støttet i 2017

Museum Sydøstdanmark, Bøndernes manifestation af identitet i 1800-tallet via dåbstøj, 102.000 kr.

Trapholt, Kunst og Trivsel, 158.000 kr.

Museum Salling, Glendonite som klimaindikator, 85.000 kr.

Museum Østjylland, Tre byer - tre bysystemer. En erhvervs-, industri- og byhistorisk undersøgelse af købstæderne Randers, Grenaa og Ebeltoft 1800-1900, 136.000 kr.

Skovgaard Museet, Fuldkommenhedstrang. Niels Skovgaard og Grækenland", 68.000 kr.

Frederiksbergmuseerne, Storm P.s mørke side, 136.000 kr.

Svendborg Museum, De største Toldfraudulenter" - Sydfynsk smugleri, moral og stat 1750-2000", 102.000 kr.

Sydvestjyske Museer, Hellige symboler - den tidlige middelalders dragtsmykker som bærere af social, kulturel og religiøs identitet, 102.000 kr.

Thorvaldsens Museum, Forberedelse af ph.d.-ansøgning med arbejdstitlen "Curating the Portrait", 68.000 kr.

Vesthimmerlands Museum, Overgangen mellem tragtbæger- og enkeltgravstid i Jylland. En processuel undersøgelse af et kulturmøde omkring 2800 f.Kr., 34.000 kr.

Viborg Museum, Ritualiserede biografier af tragtbægerøkser fra det sydlige Limfjordsområde/ The ritualized biography of TRB axe deposits in the Southern Limfjord Area, 100.000 kr.

Horsens Museum, Kontinuitet og forandring - status for byarkæologi i Horsens, 140.000 kr.

Kroppedal Museum, Hustypologi for østsjællandske jernalderhuse fra førromersk til yngre germansk jernalder, 100.000 kr.

Forskervurderinger: I 2017 har én medarbejder inden for arkæologi modtaget en forskervurdering.

Støttet i 2016

Moesgård Museum har fået tilskud på 102.000 kr. til forskningsprojektet Cosmology Matters.

Greve Museum har fået tilskud på 182.000 kr. til, at en museumsinspektør bliver opkvalificeret.

Ribe Kunstmuseum har fået tilskud på 102.000 kr. til forskningsprojektet Provinsmuseer, oprettet af kunstforeninger i slutningen af 1800-tallet.

Dansk Jødisk Museum har fået tilskud på 122.000 kr. til forskningsprojektet Integration. Jøder i dansk erhvervsliv.

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune har fået tilskud på 102.000 kr. til forskningsprojektet Det ydre Nordvestjylland i yngre jernalder – en kontekstuel undersøgelse af bebyggelsessituationer i udkanten.

Museum Vestfyn har fået tilskud på 51.000 kr. til forskningsprojektet Den danske soldaterhelt - heroisering af soldaten i nutidige kommemorative praksisser.

Museerne i Brønderslev Kommune har fået tilskud på 107.000 kr. til færdiggørelse af det påbegyndte ph.d.-projekt Koncentrationslejren Husum-Schwesing: Studier af en udelejrs fangesamfund, juridiske konsekvenser og sene erindringskultur.

Sydvestjyske Museer har fået tilskud på 113.000 kr. til forskningsprojektet Håndlangerne - Schalburgkorpsets Efterretningstjeneste og Hipokorpset 1943-45.

Viborg Museum har fået tilskud på 100.000 kr. til forskningsprojektet Elitemiljøer i Jylland i yngre jernalder.

Skovgaard Museet har fået tilskud på 104.500 kr. til forskningsprojektet P.C. Skovgaard - værker på papir.

Horsens Museum har fået tilskud på 154.000 kr. til forskningsprojektet Et sjældent indblik i et senneolitisk agerbrugssamfund og dets udvikling ind i bronzealderen under indflydelse fra fremmede kulturer.

Museum Sønderjylland - Brundlund Slot har fået tilskud på 102.000 kr. til forskning i O.D. Ottesen.

Forskervurderinger: I 2016 er der blevet forskervurderet en medarbejder inden for arkæologi, en inden for kunsthistorie og to inden for nyere tids historie.

Støttet i 2015

Københavns Museum har modtaget tilskud på 268.000 kr. til publicering af tre artikler:

  • ”Københavnske kvinder på kanten. Vilkår og strategier”,
  • ”Københavnske kvinder på kanten. Hushold og (u)myndighed”
  • ”Materialitet. Arkivalier og fund – komplementære kilder til Københavns historie.”

Nordjyllands Historiske Museum har fået tilskud på 102.000 kr. til forskningsprojektet En analyse af statens og samfundets opretholdelse og overlevelse under den kolde krig, set med udgangspunkt i Regeringsanlæg Vestdanmark.

Museum Sønderjylland - Kunstmuseet Brundlund Slot har fået tilskud på 34.000 kr. til at forske i O.D. Ottesen.

Skovgaard Museum har fået tilskud på 102.000 kr. til forskningsprojektet Hvorfor vil du danse efter franskmændenes fløjter?

Ringkøbing-Skjern Museum har fået tilskud på 102.000 kr. til forskningsprojektet Fra købsstad og opkomling til moderne provinsbyer - en sammenlignende undersøgelse af Ringkøbings og Skjerns udvikling 1870-1920.

Forskervurderinger: I 2015 er der blevet forskervurderet fire videnskabelige medarbejdere inden for arkæologi og en inden for kunsthistorie.

Støttet i 2014

Horsens Museum
Tamdrup. Kongsgård og dåbskirke i lyset af detektorfund, møntskat og nye arkæologiske undersøgelser.
Støttet med 175.200 kr.

Museum Lolland-Falster
Forvaltning i den grænseoverskridende Femernbæltregion
Støttet med 136.000 kr.

Viborg Museum
Bolig og bebyggelse– en analyse af struktur, geografi og socioøkonomiske aspekter af bebyggelsen i yngre jernalder og vikingetid og dennes udvikling i et langtidsperspektiv
Støttet med 107.000 kr.

Vesthimmerlands Museum
The stone heap graves at Vestrup
Støttet med 76.000 kr.

Vesthimmerlands Museum
Smedegaard - en byhøj ved Nors i Thy
Støttet med 100.000 kr.

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
Approaching landscape and settlement studies from an aerial perspective
Støttet med 102.000 kr.

Sorø Kunstmuseum
"Den spekulative realisme som nyt forskningsfelt i udstillingssammenhæng, metodisk og kuratorisk"
Støttet med 137.000 kr.

Energimuseet
"Energihistorie, en historiografisk undersøgelse"
Støttet med 178.000 kr.

Esbjerg Kunstmuseum
"Mellem institution og livspraksis - en gentænkning af museet som mulig katalysator for integrationen af kunst og virkelighed"
Støttet med 115.500 kr.

Arbejdermuseet
"Dress Code - ensartet arbejdstøj"
Støttet med 240.000 kr.

Skanderborg Museum
"Historisk arkæologi i København med særlig vægt på affald som kilde"
Støttet med 168.000 kr.

Museerne i Brønderslev Kommune
"Færdiggørelse af ph.d.-projekt. Koncentrationslejren Husum-Schwesing. Studier af en udelejrs fangesamfund, juridiske konsekvenser og sene erindringskultur"
Støttet med 183.232 kr.

Forskervurderinger: I 2014 har to medarbejdere inden for arkæologi modtaget en forskervurdering.

Opdateret 22. februar 2022