Pulje til styrkelse af museernes relevans for underrepræsenterede brugergrupper

Struer Museum  

Modtager et tilskud på 837.000 kr. til ”Gademuseet – om din gade i din gade”, der er seks mobile udstillinger. Hver udstilling formidler historie om den gade, udstillingen opsættes i. Udstillingerne vil være frit tilgængelige, idet det primære formål er, at nå museets brede, underrepræsenterede brugergruppe af lokale borgere under 50, herunder børnefamilier. 

Gammel Estrup – Danmarks Herregårdsmuseum  

Modtager et tilskud på 513.500 kr. til ”Museet uden hæmninger – udvikling af museums- og formidlingstiltag, der øger den psykiske tilgængelighed for unge voksne med udviklingshæmning”. I partnerskab med Djurslands Folkehøjskole vil museet udvikle konkrete redskaber og formidlingsløsninger til danske museer med henblik på at skabe bedre vilkår og større psykisk tilgængelighed for unge voksne med særlige behov. 

Skagens Kunstmuseer  

Modtager et tilskud på 985.000 kr. til ”Ægte ung. 18-27 årige som strategisk indsatsområde”. Museet ønsker at aktualisere kunstnerkoloniens samling, så den får fornyet relevans for unge i alderen 18-27 år. Denne målgruppe blot udgør 2% af museets besøgende. Sammen med de unge, vil museet udvikle nye formidlingsmetoder, som kan skabe værdifulde møder og dialoger mellem kunst og de unge – nøjagtig som det var tilfældet i kunstnerkolonien.

Trapholt  

Modtager et tilskud på 605.760 kr. til ”Trapholt_UNG”, hvor unge skal lave kunst- og designfællesskab for unge på Trapholt. Trapholt har indgået partnerskab med netværksforeningen HAU og SDU Campus Kolding og vil igennem de kommende fire år udvikle et dynamisk samlingspunkt for unge design- og kunstinteresserede i Kolding. 

Opdateret 24. februar 2022