Pulje til styrkelse af museernes relevans for nye brugere

Puljen støtter projekter, der involverer og engagerer nye brugergrupper eller brugere, som sjældent kommer på museerne, med henblik på at gøre museerne relevante for et bredere udsnit af befolkningen.

Støttede projekter 2020

Museum Vestsjælland får tilskud på 562.500 kr. til at udvikle og afprøve en økonomisk bæredygtig model for online kulturformidling, der skal være med til at opdyrke en ny brugergruppe af hidtidige ikke-brugere og underrepræsenterede brugere.

Den Hirschsprungske Samling får 570.000 kr. til at etablere relevans for en ny brugergruppe i museet: Unge kvinder blandt nytilkomne danskere.

RAGNAROCK får 884.000 kr. til at forbedre indsatsen for at blive bedre til at gøre museumsoplevelsen til et rum for identifikation og selvudvikling for gruppen af 14-29-årige.

Opdateret 24. august 2021