BEV*ARV – Kortlægning af opbevaringsforholdene i de statslige og statsanerkendte museers magasiner (2022-2023)

I perioden 2022-2023 er museumsmagasinerne for Danmarks 103 statslige og statsanerkendte museer undersøgt med henblik på at give en status på opbevaringsforholdene for museernes samlinger.

Resultaterne af undersøgelsen er offentliggjort i en rapport i januar 2024. Læs rapporten her.

Resultaterne i rapporten er baseret på data fra kontinuerlige klimamålinger og besigtigelser af magasiner hos alle deltagende museer, og med en svarprocent på 100 % giver undersøgelsen et dækkende billede af magasinernes bevaringsforhold.

Undersøgelsen er gennemført på baggrund af projektet BEV*ARV, som bl.a. har til formål

  • at komme med forslag til, hvordan en kontinuerlig dataindsamling og anvendelse af bevaringsrelevante data kan udformes og forankres blandt statslige og statsanerkendte museer samt belyse, hvordan bevaringen af kulturarven kan optimeres inden for de eksisterende økonomiske rammer gennem erfaringsopsamling og vidensdeling.
  • at etablere et sammenligneligt datagrundlag for bevaringsforholdene på de statslige og statsanerkendte museer, der kan understøtte en kontinuerlig dataindsamling og monitorering, samt etablere et solidt og ensartet metode- og datagrundlag for Slots- og Kulturstyrelsens fremtidige tilsyn med museerne på bevaringsområdet.
  • at etablere et solidt og kvalificeret data-, fakta- og beslutningsgrundlag for formulering af en eventuel national strategi for bevaring af kulturarven på de statslige og statsanerkendte museer.

BEV*ARV-projektet er forankret med projektledelse på Nationalmuseet og støttet med 2 mio. kr.

 

 

 

Opdateret 15. april 2024