Statistik om museer

For at understøtte udviklingen på museumsområdet udarbejder Slots- og Kulturstyrelsen forskellige statistikker, der kortlægger og analyserer opgavevaretagelsen på museumsområdet.

Slots- og Kulturstyrelsen har tre statistikker, der belyser forskellige vinkler på museumsområdet:

Danske museer i tal

Danske museer i tal er Slots- og Kulturstyrelsens museumsfaglige statistik, som viser udviklingen i de statsanerkendte museers organisation og varetagelse af de museumsfaglige opgaver. Statistikken indgår i Slots- og Kulturstyrelsens tilsyn med museerne.

Den nationale brugerundersøgelse

Brugerundersøgelsen på de statslige og statsanerkendte museer kortlægger brugernes besøgsmønstre og deres tilfredshed med museerne. Statistikken viser også hvem, der bruger museerne.

Besøgsstatistik

Museernes besøgstal er en aktivitetsstatistik, som viser antallet af besøg på de danske museer. Den viser også, hvor mange timer museerne har åbent for besøg. Besøgsstatistikken bliver opgjort af Danmarks Statistik, og omfatter alle landets museer.

Anden statistik

Derudover har Slots- og Kulturstyrelsen foretaget flere andre undersøgelser.

  • Unges Museumsbrug - En best practice case om museernes arbejde med unge.
  • Museernes webbrugere - En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider.
  • Museernes læringspotentialer - Kortlægning af museernes undervisningsaktiviteter til grundskoler og ungdomsuddannelser.
  • Klog på Museer - Her kan du læse om de 97 statsanerkendte museer, som modtager støtte fra kulturministeriet, men ikke er ejede af staten.

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)