Webinar: Udskillelse og Kassation

Bliv klogere på kassation og udskillelse

Slots- og Kulturstyrelsen afholder den 24. marts en digital orientering om procedure og lovgivning i forbindelse med udskillelse af objekter fra statsanerkendte museers samlinger. 

Det kan være en kringlet proces at udskille objekter fra statsanerkendte museers samlinger, både for museerne og for styrelsens konsulenter. For at klæde de samlingsansvarlige bedst muligt på til at kunne navigere i lovgivningen og processerne for udskillelse, afholder Slots- og Kulturstyrelsens museumskontor et webinar om processen for udskillelse. Styrelsens konsulent vil give en introduktion til lovgivningen, proces for ansøgning om udskillelse samt styrelsens ansøgningsmateriale. Der vil også blive tid til spørgsmål fra deltagerne.

Tid og sted

Webinaret bliver afholdt torsdag den 24. marts fra kl. 11.00 til 12.00 via Zoom.

Webinaret henvender sig til de samlingsansvarlige på statsanerkendte museer. Museumsleder eller samlingsmedarbejdere er naturligvis også velkomne.

Du kan tilmelde dig webinaret på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Der er tilmeldingsfrist den 23. marts kl. 12.00.

Det er gratis at deltage, og man vil inden arrangementet modtage en mail med link til webinaret.

Læs mere om udskillelse og kassation.

Yderligere oplysninger:

Museumskonsulent Lene Oskaria Stengaard, Slots- og Kulturstyrelsen, 33 95 42 00.

Opdateret 11. maj 2022