Webinar: Puljen for samlingsvaretagelse

Slots- og Kulturstyrelsen afholder den 9. juni en digital orientering om Puljen for Samlingsvaretagelses krav og kriterier. Ansøgningsfristen er den 3. juni 2022.

Puljen har til formål at styrke kvaliteten af museernes samlingsvaretagelse. Dette er blandt andet de konkrete bevaringsforhold, samlingens bevaringstilstand, samlingernes forsknings- og formidlingsmæssige relevans og sammenhæng med ansvarsområde samt tilgængelighed via de centrale registre SARA eller Specify. For at klæde museer, som ønsker at søge puljen, bedst muligt på, afholder Slots- og Kulturstyrelsens museumskontor et webinar om puljens krav og kriterier.

Puljen yder fortrinsvis støtte til koordinerede indsatser mellem museer. For at understøtte disse samarbejder, tilbyder webinaret desuden mulighed for finde samarbejdspartnere til samlingsprojekter.  
På webinaret vil Slots- og Kulturstyrelsens konsulenter først give en introduktion til puljens formelle krav og kriterier. Herefter vil der være mulighed for at stille spørgsmål, og efterfølgende vil der være to runder, hvor deltagerne kan mødes i mindre grupper inddelt efter interesser og afsøge mulighederne for samarbejder. 

Tid og sted

Webinaret bliver afholdt torsdag den 9. juni fra klokken 11.00 til 12.00 via Zoom.

Webinaret henvender sig til museumsledere eller samlingsansvarlige på statsanerkendte og statslige museer.
Der er tilmeldingsfrist den 3. juni klokken 16.00. Når du udfylder tilmeldingen, kan du anføre to emner for projekter, du ønsker at søge samarbejdspartnere til.

Tilmeld dig til webinaret her

Det er gratis at deltage. Alle tilmeldte vil inden arrangementet modtage en mail med link til webinaret. 

Læs mere om puljen for samlingsvaretagelse

Opdateret 01. august 2022

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen