Webinar: Bliv klogere på Puljen til styrkelse af museernes relevans for nye brugergrupper

Slots- og Kulturstyrelsen afholder den 16. juni kl. 14.00 til 14.45 et webinar om Puljen til styrkelse af museernes relevans for nye brugergrupper, hvor du får du mulighed for at stille spørgsmål til puljens krav og kriterier.

Puljen skal styrke de statslige og statsanerkendte museers relevans og aktualitet over for nye brugergrupper gennem udvikling af ny viden, nye metoder og nye formidlings- og samarbejdsformater.

Med nye brugergrupper menes underrepræsenterede brugergrupper dvs. borgere som ikke eller sjældent kommer på museerne set i forhold til befolkningens sammensætning.

På webinaret vil styrelsens konsulenter gennemgå puljens formelle krav og kriterier. Herefter vil der være mulighed for at stille spørgsmål.

Tid og sted

Webinaret bliver afholdt torsdag den 16. juni fra kl. 14.00 til 14.45 via Zoom.

Webinaret henvender sig til de ansøgningsberettigede på statslige- og statsanerkendte museer samt deres eventuelle samarbejdspartnere.

Tilmeld dig webinaret 

Der er tilmeldingsfrist den 15. juni kl. 12.00.

Det er gratis at deltage, og man vil dagen inden arrangementet modtage en mail med link til webinaret. Efter webinaret modtager alle deltager en kort evaluering.

Læs mere om puljen her.

Yderligere oplysninger:

Museumskonsulent Katrine Johnsen, Slots- og Kulturstyrelsen, mfo@remove-this.slks.dk 

Opdateret 23. maj 2022