Webinar: Bliv klogere på Puljen til kvalitative undersøgelser af nye brugergrupper

Slots- og Kulturstyrelsen afholder den 16. juni kl. 13.00 – 13.45 et weibnar om Puljen til kvalitative undersøgelser af nye brugergrupper, hvor du får du mulighed for at stille spørgsmål til puljens krav og kriterier. 

Puljen til kvalitative undersøgelser af nye museumsbrugere har til formål at give museerne viden om underrepræsenterede brugergrupper med henblik på at udvikle deres formidling, relevans og aktualitet for flere.

På webinaret vil styrelsens konsulenter gennemgå puljens formelle krav og kriterier, hvorefter der er mulighed for at stille spørgsmål. 

Tid og sted

Webinaret bliver afholdt torsdag den 16. juni fra kl. 13.00 til 13.45 via Zoom.

Webinaret henvender sig til de ansøgningsberettigede på statslige- og statsanerkendte museer samt jeres eventuelle samarbejdspartnere.

Tilmeld dig webinaret 

Der er tilmeldingsfrist den 15. juni kl. 12.00.

Det er gratis at deltage, og man vil dagen inden arrangementet modtage en mail med link til webinaret. Efter webinaret modtager alle deltager en kort evaluering.

Læs mere om puljen her.

Yderligere oplysninger:

Museumskonsulent Katrine Johnsen, Slots- og Kulturstyrelsen, mfo@remove-this.slks.dk  

Opdateret 23. maj 2022