Historier om Danmark 2017

Historier om Danmark har i 2017 sat fokus på historie i hele landet. Formålet med kampagnen har været at styrke og nuancere danskernes historiebevidsthed og -interesse. Historier om Danmark blev gennemført af de tre samarbejdspartnere, Slots- og Kulturstyrelsen, Nationalmuseet og DR, i samarbejde med landets museer, biblioteker, arkiver m.fl. Kampagnen var støttet med midler fra Nordea-fonden.

Anledningen for kampagnen var lanceringen af DRs tv-serie 'Historien om Danmark', der over ti afsnit fortalte om Danmarks tilblivelse og historie fra stenalderen til Den Kolde Krigs afslutning i 1989. Historier om Danmark skulle udnytte den opmærksomhed på dansk historie, som tv-serien skabte, og bruge anledningen til at sætte yderligere fokus på Danmarks mangfoldige historie. Det drejede sig både om kendskabet til den nationale historie, men også at introducere hvordan variationer i lokalhistorie og mindre kendte dele af historien beriger og indgår i vores fælles nationale historier.

Partnerskaber
Kampagnens fælles formidlingsinitiativer blev udviklet i et samarbejde mellem DR, Nationalmuseet og Slots- og Kulturstyrelsen. Ud over de mange fælles formidlingsinitiativer og -aktiviteter, handlede kampagnen også om at inddrage institutioner og organisationer, som til daglig arbejder med formidling af Danmarks historie. Det var bl.a. museer og lokal- og stadsarkiver, biblioteker, lokalhistoriske foreninger m.fl.

Der har i 2017 været historiske formidlingstilbud initieret af Historier om Danmark i 97 af landets 98 kommuner. Ud af de i alt 70 statslige og statsanerkendte kulturhistoriske museer deltog 67 i kampagnen. Hertil deltog 79 af de 98 bibliotekskommuner og i alt 188 arkiver.

Projektets initiativer
Der har i Historier om Danmark været et gennemgående fokus på bæredygtighed, og at initiativerne er blevet forankret og lever videre både hos partnerne og ude blandt aktørerne. Der er flere eksempler på konkrete initiativer, der er blivende, og som vil kunne opleves eller benyttes i mange år fremover.

Læs mere om Historier om Danmarks initiativer i hele 2017.

Evaluering
Historier om Danmarks samlede evaluering og medierapport samt evalueringer af flere af delprojekterne 

Opdateret 11. maj 2022

Pressemeddelelser om Historier om Danmark

Herunder er en samlet oversigt over de pressemeddelelser, sekretariatet for Historier om Danmark har sendt ud. Den øverste er den senest aktuelle.

Danskerne har fået øjnene op for Danmarks historie
04.05.18

"Historier om Danmark" gav tusindvis af historiske oplevelser til danskerne
21.12.17

Få historiske dilemmaer mellem fingrene i efterårsferien
13.10.17

Lær din danmarkshistorie bedre at kende
21.09.17

Peter & Solvognen på jagt efter Danmarks lokalhistoriske guld
30.06.17

Tag med på tur i Danmarks historie
09.06.17

Støttede projekter under Historier om Danmark
29.09.16

Danmarkshistorierne får nyt liv i 2017
25.05.16