SARA

SARA er museernes fælles system til registrering og administration af deres samlinger. Slots- og Kulturstyrelsen har ansvaret for SARA. Systemet er udviklet af Axiell og blev taget i brug i 2019.

Organisering for SARA

Drift og administration af SARA-samarbejdet vatetages af Slots – og Kulturstyrelsen, ligesom styrelsen træffer beslutninger om udvikling og ændringer i systemet på baggrund af rådgivning fra Udvalget til udvikling af SARA.

Udvalget til udvikling af SARA rådgiver Slots- og Kulturstyrelsen om udvikling og anvendelse af SARA.
 

Har du spørgsmål eller behov for support?

Har du registreringsfaglige spørgsmål, kan du stille dem til Udvalget til udvikling af SARA, ved at sende en mail til mfo@remove-this.slks.dk, i emnefeltet skal du anføre: SPØRGSMÅL TIL UDVALGET FOR UDVIKLING AF SARA.

Vil du indmelde en fejl, har du spørgsmål af systemteknisk karakter eller har du behov for at oprette en ny bruger, skal du henvende dig til Axiells support: support-dk@axiell.com. 
 

Har du forslag til forbedringer og udvikling?

Forslag til forbedringer og udvikling af SARA stiles til Slots- og Kulturstyrelsen på mfo@remove-this.slks.dk, i emnefeltet skal du anføre: UDVIKLINGSØNSKE TIL SARA.

Du kan benytte Skema til udviklingsønsker til SARA (docx)
 

Kurser i SARA

Organisationen Danske Museer (ODM) udbyder kurser for brugere af SARA.

Se kurser på Danske Museer


Manual til SARA

Der er udarbejdet en faglig vejledning for registrering af nyere tids kulturhistorie og kunst. Manualen er sidst opdateret februar 2023. 

Faglig vejledning for registrering af nyere tids kulturhistorie og kunst i SARA (pdf)
 

Brugertilfredshedsundersøgelse

Her kan du finde Brugertilfredshedsundersøgelsen for SARA fra 2020 (pdf)
 

Samarbejdsaftale

Her kan du finde Samarbejdsaftalerne for brug for SARA (pdf)  

Opdateret 04. maj 2023