Museernes centralregistre

Danske museer skal indberette i de tre centralregistre, som er Fund og Fortidsminder, Museernes Samlinger og Kunstinddeks Danmark.

Museerne skal indberette oplysninger om deres samlinger og arkæologiske fund og fortidsminder til tre kulturhistoriske centralregistre, der er tilgængelige til offentligheden.

Museerne skal indberette oplysninger om:

  • Fast kulturarv, det vil sige fysiske kulturspor og udgravninger, til
  • Museumsgenstande til 
  • Kunstværker til Kunstindeks Danmark (KID)

Fund og Fortidsminder

De arkæologisk arbejdende museer har gennem mange år udviklet en god og velfungerende praksis for indberetning til Fund og Fortidsminder. Nyere tids museer bør være opmærksomme på, at også de kan bidrage til registeret. Det rummer nemlig ikke kun jordfaste, kulturhistoriske anlæg fra oldtid og middelalder, men også anlæg fra nyere tid, som er undersøgt arkæologisk.

Museernes Samlinger og Kunstindeks Danmark 

Alle museer skal indberette oplysninger om deres samlinger af kunstværker og museumsgenstande til de to centrale registre Museernes Samlinger  og Kunstindeks Danmark.

Indberetningen sker ved at benytte SARA som dagligt registreringssystem og anvende registreringsskabelonerne for henholdvis kunst og kulturhistorie. 

Det er også muligt at uploade data fra museets eget registreringssystem. Kontakt Slots- og Kulturstyrelsen for nærmere information om mulighederne: koncern-it@remove-this.slks.dk

Minimumsregistrering

Det er museets opgave at sikre, at indberetningerne er i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens "Krav og anbefalinger til museernes registrering og indberetning" (minimumsregistrering).

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)