Registrering

Danske museer er forpligtet til at registrere deres genstande, kunstværker og præparater. Kunst- og kulturhistoriske museer er desuden forpligtede til at indberette deres registreringer til Slots- og Kulturstyrelsens centrale kulturarvsregistre.

Vidensdatabase over museernes genstande

Gennem registrering beskriver museerne den særlige historie, som er årsagen til, at museet har indsamlet den specifikke genstand. Museernes registreringer bliver dermed museernes vidensdatabase over museernes genstande.

Registreringerne bruges i forsknings- og formidlingssammenhæng, til at kunne placere og genfinde genstande i udstillinger og på magasiner samt i museernes bevaringsarbejde.

Krav til museernes registrering i museumsloven:

  • Alle museer skal registrere deres samlinger.
  • Registreringen skal have en rimelig standard.
  • Museerne skal registrere sine genstande hurtigst muligt efter indsamlingen.
  • Museets registrering skal være forbundet til museets indsamling, forskning, formidling og bevaring.
  • Museerne skal samarbejde om registreringsopgaven.
  • De kunst- og kulturhistoriske museer skal indberette deres registreringer i Slots- og Kulturstyrelsens centrale kulturarvsregistrer.

Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger:

  • Museernes registreringer skal følge gældende standarder, og de registreringsfaglige medarbejdere skal være uddannede til opgaven.
  • Museerne skal udarbejde retningslinjer for sin registrering og dokumentere sin registreringshistorik.
  • Museerne skal i sin registrering give en faglig begrundelse for sin indsamling.
  • Museerne skal indgå i relevante faglige netværk og samarbejder om registrering.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)