Aftale om brug af audiovisuelt materiale

Slots- og Kulturstyrelsen har indgået en rammeaftale med Copydan AVU-medier om brug af audiovisuelt materiale, der gør det muligt for museer at hente rettighedsclearede tv-udsendelser, film og lyd til brug i udstillinger og undervisning.
Museer der er omfattet af aftalen kan gøre brug af eksempelvis tv-udsendelser, film og lyd i udstillinger og undervisning. Foto: VejleMuseerne
Foto af børn i VejleMuseerne.

Slots- og Kulturstyrelsen rammeaftale med Copydan AVU-medier om brug af audiovisuelt materiale (tv, film, video og lyd) betyder, at museerne kan hente rettighedsclearede tv-udsendelser, film og lyd via Center for Undervisningsmidler (CFU) til brug i udstillinger og undervisning

Aftalens indhold

De statslige og statsanerkendte museer, der tilslutter sig aftalen, får blandt andet mulighed for at:

 • bruge klip fra TV og radio
 • bruge reklamefilm fra TV og fra Statsbibliotekets samling
 • bruge audiovisuelt indhold fra internettet i formidlingen
 • bruge audiovisuelt indhold i udstillinger og til undervisning
 • vise TV (flow-TV), herunder kort- og dokumentarfilm
 • vise enkeltprogrammer og uddrag heraf (optaget fra TV-kanaler)
 • rekvirere optagelser af TV-udsendelser på DVD
 • bruge TV-musiksiden
 • bruge baggrundsmusik
 • vise audiovisuelt indhold i visse erhvervede kunstværker
 • vise specifikke optagelser, der er overdraget til museer

Rammeaftale med Copydan AVU-medier

Læs mere i rammeaftalen om brug af audiovisuelt materiale.

Brochure om aftalen med Copydan AVU-medier

Få eksempler fra tre museer og læs mere i brochuren 'Gør TV, kortfilm og musik til en del af museumsoplevelsen'.

FAQ og vilkår

Find FAQ og vilkår for museumsaftalen, eksempelvis hvem der er omfattet aftalen, hvad man får adgang til med mere.

Mediestream

Find hjælp til at søge i Det Kgl. Biblioteks mediesamlinger i denne YouTube video.

Adgang til CFU's samlinger

For at få adgang til CFU’s samlinger er det nødvendigt, at museet er tilmeldt museumsaftalen via
Slots- og Kulturstyrelsen. 

Alle statslige og statsanerkendte museer har en eller flere kontaktpersoner, som har fået tildelt
et personligt UNI-Login til Materialeplatformen under Styrelsen for It og Læring. Kontaktpersonerne kan efter behov selv oprette nye UNI-Loginprofiler.

Vejledning fra CFU: Film og tv - vejledning til museer.

Find flere informationer på CFU's hjemmeside.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)