Statsanerkendte museers budgetindberetning

Statsanerkendte museer skal indsende budgetskema til Slots- og Kulturstyrelsen inden den 1. november året før budgetåret. Kommunale museer skal indsende budgetskemaet inden budgetårets begyndelse.

I de tilfælde hvor Slots- og Kulturstyrelsen ikke er den økonomisk tilsynsførende myndighed, skal de statsanerkendte museer alene indsende budgetskema. Styrelsen kan dog bede museet indsende det fulde budget, hvis der er behov for det på grund af for eksempel forberedelse til en kvalitetsvurdering.

I de tilfælde hvor Slots- og Kulturstyrelsen er den økonomisk tilsynsførende myndighed, skal museerne i forbindelse med indsendelsen af budgetskemaet bilægge det fulde budget med tilhørende budgetkommentarer. Budgettet skal være godkendt af den samlede bestyrelse, eller det skal på anden vis dokumenteres, at det indsendte budget er godkendt af museets bestyrelse. Hvis bestyrelsen godkender væsentlige budgetændringer, skal museet hurtigst muligt indsende det reviderede budget til Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på godkendelse.

Budgetskemaet skal indberettes med Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske indberetningsskema.

Den tilsynsførende myndighed skal orientere andre offentlige tilskudsydere om godkendelse af museets budget inden budgetårets begyndelse. 

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)