Udvalg til udvikling af SARA

Udvalg til udvikling af SARA rådgiver efter behov Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med udvikling og anvendelse af systemet SARA. Udvalget skal bl.a.:

  • Rådgive og afgive indstilling om ændringer og udvikling af systemet SARA.
  • Rådgive om ændringer i og udvikling af data i SARA.
  • Rådgive om anvendelse af SARA-data i sammenhæng med museernes øvrige udviklingsopgaver.
  • Vejlede museerne om brug af SARA.

Udvalget består af seks medlemmer, som er nedsat for en 4-årig periode. Udvalget er sammensat, så der er ekspertise i SARAs opbygning og anvendelse, indsigt i anvendelse af SARA i samlingsarbejdet, viden om museernes strategiske digitale udvikling inden for alle fem museumssøjler, samt erfaringer fra forskellige faglige tilgange til genstandsregistrering.

Udvalget består af:

  • Signe Stidsing Hansen, Nordjyske Museer (forperson)
  • Katrine Thorsgaard Pedersen, Museum Vestsjælland
  • Thomas Meldgaard, Arbejdermuseet
  • Kim Brasen, Statens Museum for Kunst
  • Mads Leen, Museum Sønderjylland

Ændrings- og Udviklingsforslag til systemet SARA

Udvalget behandler forslag til ændringer i og udvikling af systemet SARA i forbindelse med udvalgsmøder.
Forslag til udvikling eller ændringer kan stilles ved at udfylde kontaktformularen til højre og vedhæfte en fil med forslaget. Anfør i emnefeltet 'Ønsker til SARA'.  

Opdateret 11. januar 2024

Kontakt udvalget

Send ændringsforslag og udviklingsønsker til systemet SARA