Rådgivende organer

Rådgivende organer

Kulturministeren har den 4. december 2021 udstedt en ny bekendtgørelse om rådgivning af Slots- og Kulturstyrelsen på museumsområdet. Den nye rådgivningsstruktur består af et museumsråd og et antal museumsudvalg, som skal sikre en faglig og mere agil rådgivning på området.

Mellem den 10. og 24. januar afholder Organisationen Danske Museer valg til Museumsrådet blandt de mindre statslige og statsanerkendte museer.

Museumsrådet kommer til at består af op til 11 medlemmer og nedsættes for en 4-årig periode. Museumsrådet sammensættes af:

 • Tre repræsentanter for hovedmuseerne. Her er udpeget Vicedirektør Anni Mogensen, Nationalmuseet, Direktør Mikkel Bogh, Statens Museum for Kunst og Professor og Museumsdirektør Peter C. Kjærgaard, Statens Naturhistoriske Museum.
 • Tre museumsledere udpeget af de øvrige statslige og statsanerkendte museer i fællesskab, der har ansættelse på henholdsvis et naturhistorisk, et kulturhistorisk og et kunstmuseum. Organisationen Danske Museer står for valghandlingen.
 • Forpersonen for Organisationen Danske Museer.
 • Op til fire medlemmer, der udpeges af Slots- og Kulturstyrelsen med relevante kompetencer, der kan bidrage til udviklingen af museumsområdet.

Kandidater og valg til museumsrådet

Følgende kandidater opstiller som repræsentant for de naturhistoriske museer:

 • Peter Gravlund Nielsen, Museumsdirektør, Østsjællands Museum
 • Bo Skaarup, Museumsdirektør, Naturhistorisk Museum Aarhus

Følgende kandidater opstiller som repræsentant for de kulturhistoriske museer:

 • Peter Thor Andersen, Direktør, Øhavsmuseet Faaborg
 • Rune Lundberg, Museumsdirektør, Museum Kolding
 • Lene Høst Madsen, Direktør, Museum Skanderborg
 • Anja Olsen, Museumschef, Rudersdal Museer

Følgende kandidater opstiller som repræsentant for kunstmuseerne:

 • Ulrikke Neergaard, Direktør, KØS Museum for kunst i det offentlige rum
 • Karen Grøn, Museumsdirektør, Trapholt

Valghandlingen gennemføres af Organisationen Danske (ODM), som har sendt en liste over opstillede kandidater, inkl. motiveringer, til de statslige og statsanerkendte museer sammen med et link til valghandlingen. Der kan afgives én stemme inden for hver af de tre museumskategorier (i alt op til tre stemmer pr. museum). Sidste frist for at afgive stemme er mandag den 24. januar 2022.

Resultatet af valghandlingen offentliggøres på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside den 25. januar 2022.

Museumsrådet

Museumsrådet har til opgave at yde Slots- og Kulturstyrelsen strategisk rådgivning og bistå med at identificere tendenser, udfordringer og indsatsområder samt rådgive om initiativer for sektoren.

Museumsudvalg

Derudover kan der nedsættes museumsudvalg til rådgivning af Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med specifikke institutions- og museumsfaglige opgaver og problemstillinger. Der er endnu ikke nedsat museumsudvalg.

Opdateret 18. januar 2022