Tilsynet med de danske folkehøjskoler

Slots- og Kulturstyrelsen fører tilsyn med de danske folkehøjskoler og sikrer, at højskolerne overholder de retningslinjer, som er besluttet fra politisk side.

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, hvis man vil drive en højskole. Det drejer sig eksempelvis om undervisning, samvær, antal forstander- og lærerboliger, højskolens økonomi, højskolebestyrelsens habilitet og højskolens uafhængighed.

Tilsynet med de danske folkehøjskoler

Tilsynet med de danske folkehøjskoler er uddelegeret til Slots- og Kulturstyrelsen af Kulturministeriet. Slots- og kulturstyrelsen fører således tilsynet med de danske folkehøjskoler og sikrer, at højskolerne overholder de retningslinjer, som er besluttet fra politisk side.

Slots- og kulturstyrelsen udfører tilsynet med udgangspunkt i en strategi, der beskriver baggrund, indhold og sanktioner ved tilsynet med folkehøjskolerne. Strategien for tilsynet med danske folkehøjskoler kan læses her: Tilsynsstrategi. 

Tilsynets formål

Slots- og Kulturstyrelsen fører et såkaldt legalitetstilsyn med højskolerne. Det vi sige, at der føres tilsyn med, at en godkendt højskole overholder Lov om folkehøjskoler og de regler, der er udstedt i forlængelse af loven.

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, hvis man vil drive en højskole. Det drejer sig eksempelvis om undervisning, samvær, antal forstander- og lærerboliger, højskolens økonomi, højskolebestyrelsens habilitet og højskolens uafhængighed.

Tilsyn og besøg fra Slots- og Kulturstyrelsen

Slots- og kulturstyrelsen fører et løbende tilsyn med landets folkehøjskoler. Dette kan enten foregå ved et dialogbesøg, eller i form af et anmeldt eller uanmeldt besøg. Anmeldt eller uanmeldt besøg kan medføre indkaldelse af materiale fra højskolerne. derudover er der løbende kontakt mellem folkehøjskolerne, Folkehøjskolernes forening og Slots- og Kulturstyrelsen. 

Mulige sanktioner

Der er mulighed for, at Slots- og Kulturstyrelsen kan iværksætte sanktioner over for højskoler, der overtræder de gældende regler og lovgivning. Det kan for eksempel være i form af en tilrettevisning, en påtale, et pålæg eller krav om tilbagebetaling af tilskud.

Opdateret 12. april 2021