Tilsynet med de danske folkehøjskoler

Slots- og Kulturstyrelsen fører tilsyn med de danske folkehøjskoler og sikrer, at højskolerne overholder de retningslinjer, som er besluttet fra politisk side.

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, hvis man vil drive en højskole. Det drejer sig eksempelvis om undervisning, samvær, antal forstander- og lærerboliger, højskolens økonomi, højskolebestyrelsens habilitet og højskolens uafhængighed.

Besøg fra Slots- og Kulturstyrelsen

Slots- og Kulturstyrelsens tilsyn foregår ved både anmeldte og uanmeldte besøg på højskolerne og kan afsted komme indkaldelse af materiale fra højskolerne. Derudover er der løbende kontakt mellem højskolerne og Slots- og Kulturstyrelsen og et løbende samarbejde mellem Slots- og Kulturstyrelsen og de forskellige højskoleforeninger.

Mulige sanktioner

Der er mulighed for, at Slots- og Kulturstyrelsen kan iværksætte sanktioner over for højskoler, der overtræder de gældende regler og lovgivning. Det kan for eksempel være i form af en tilrettevisning, en påtale, et pålæg eller krav om tilbagebetaling af tilskud.

Opdateret 01. februar 2021